Informe del treball realitzat

Informe del treball realitzat

Informes d'Impacte de Gènere de Pressupostos de la Generalitat Valenciana

Any 2022

Any 2021

Any 2020

Informes d'Impacte de Gènere de Projectes Normatius

Els informes d'impacte de gènere dels projectes normatius formen part del procediment d'elaboració normativa, i es troben disponibles en l'apartat corrresponent de "Normativa en Tramitació", però a continuació s'inclouen exemples dels informes dels projectes normatius més recent:

Informe d'Impacte de Gènere del Projecte de Decret per a regular la Qualitat del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

Informe d'Impacte de Gènere de l'Avantprojecte de Llei Valenciana de Diversitat Familiar i suport a les Famílies.

Informe d'Impacte de Gènere del Projecte de Decret de Tipologies i Funcionament dels serveis, programes i centres dels serveis socials i ordenació de l'estructura funcional, territorial i competencial del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

Informe d'Impacte de Gènere del projecte de Decret pel qual es modifica el Decret 35/2021, de 26 d'abril, de l'acolliment familiar i del Decret 60/2021, de regulació i coordinació dels òrgans de l'Administració de la Generalitat de participació de la infància i l'adolescència, i de protecció de la infància i adolescència.

 

Resumen d'Actuacions en Polítiques d'Igualtat realitzades 2015-2021 - Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives