Materiales

Materiales

Guies per a elaborar Informes d'Impacte de Gènere

Guies per incorporar la perspectiva de gènere en documentació administrativa

Guies i recursos per a un llenguatge inclusiu

Recursos web

Dones  en xifres: portals estadístics