Formació

Pla de Formació de Serveis Socials, Famílies i Infància 2019

El Pla de Formació de la Direcció General de Serveis per a la Família i la Infància del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, pretén...

Formació empleats públics de caràcter interadministratiu 2019

Mitjançant RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2019, de la Direcció General de Funció Pública per la qual s'aprova la concessió de subvencions per al...

Formació en Grabació Dependència

Després de la publicació del Decret 62/2017, de 19 de maig , es va remetre a les entitats locals la Instrucció 12/2017 relativa a la tramitació...

Espais d'intercanvi de coneixements

Els espais d'intercanvi de coneixement que vos presentem a continuació estan integrats per grups de persones que compartixen informació, idees i...

Cursos de formació en línia sobre el Sistema Bàsic de Qualitat

A fi de facilitar la implantació de la gestió de qualitat i els processos de millora contínua en els centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana, la Conselleria d'Igualtat i...