Formació

CURS DE DIRECCIÓ I GESTIÓ DE CENTRES DE SERVICIS SOCIALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Instrucció 1/2024 de 23 d’abril de 2024, de la Direcció General de Gestió del Sistema Sociosanitari i de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Servicis Socials per la qual...

Pla de Formació de Serveis Socials, Famílies i Infància 2019

El Pla de Formació de la Direcció General de Serveis per a la Família i la Infància del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, pretén ser un instrument de cooperació tècnica amb la...

Formació empleats públics de caràcter interadministratiu 2019

Mitjançant RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2019, de la Direcció General de Funció Pública per la qual s'aprova la concessió de subvencions per al finançament de plans de formació per al personal...

Formació en Grabació Dependència

Després de la publicació del Decret 62/2017, de 19 de maig , es va remetre a les entitats locals la Instrucció 12/2017 relativa a la tramitació de les noves sol·licituds de reconeixement de...

Espais d'intercanvi de coneixements

Els espais d'intercanvi de coneixement que vos presentem a continuació estan integrats per grups de persones que compartixen informació, idees i experiència sobre una àrea d'interés comú. Estos...

Cursos de formació en línia sobre el Sistema Bàsic de Qualitat

A fi de facilitar la implantació de la gestió de qualitat i els processos de millora contínua en els centres de serveis socials de la Comunitat Valenciana, la Conselleria d'Igualtat i Polítiques...