PROTECCIÓ DE DADES

PROTECCIÓ DE DADES

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA I CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS, IGUALTAT I HABITATGE

C/ de la Democràcia, 77
46018 – València

DELEGAT/ADA  DE PROTECCIÓ DE DADES
En tot cas, els sol·licitants podran contactar amb el Delegat/da de Protecció de Dades de la Generalitat per mitjà del correu electrònic dpd@gva.es, o de l'adreça postal:
Presidència de la Generalitat
Delegat/ada de Protecció de Dades de la Generalitat
Passeig de l'Albereda, 16
46010 – València

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES
Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seues dades de caràcter personal incloses en els tractaments d'aquesta Conselleria.

EXERCICI DE DRETS   
Per a exercitar els drets haurà de presentar un escrit davant la Sotssecretaria de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge. Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita que siga satisfet i haurà d'acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest. A més podrà exercitar els seus drets de forma telemàtica a través del següent enllaç:


RECLAMACIÓ DAVANT L'AEPD
En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades

 

Més informació sobre Protecció de Dades

Registre d'Activitats de Tractament