Organismes

FONS NEXTGENERATION EU


 

El Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència finançat per la Unió Europea NextGenerationEU és l'instrument que ajudarà a reparar els danys econòmics i socials causats per la pandèmia de coronavirus. L'Europa posterior a la pandèmia, serà més ecològica, més digital, més resilient i més ben adaptada als reptes actuals i futurs.

Per a acollir-se a este, el Govern d'Espanya ha elaborat el Pla de Recuperació Transformació i Resiliència, el qual, és el conjunt coherent de reformes i inversions a realitzar, sent un ambiciós programa de reformes estructurals i legislatives orientades a abordar els principals reptes del país mitjançant quatre eixos transversals, la transició ecològica, la transformació digital, la cohesió social i territorial, i la igualtat de gènere.

L'Estratègia Valenciana de Recuperació és el conjunt de projectes i mesures dissenyats per a donar resposta al desafiament econòmic, social i sanitari que ha suposat la pandèmia, establint un camí propi per a atendre les singularitats, necessitats i aspiracions de la Comunitat Valenciana, i així, aprofitar els recursos disponibles.

La Vicepresidència segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge serà l'entitat executora dels subprojectes que en l'àmbit de les seues competències es deriven de l'Estratègia Valenciana de Recuperació els quals captaran recursos del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea NextGenerationEU utilitzarà este apartat de la pàgina web per a facilitar la informació sobre els subprojectes que s'estan realitzant en l'àmbit de la gestió d'estos fons.