Visualització de contingut web

Feder

Què són els Fons Estructurals de la Unió Europea?

Els Fons Estructurals constitueixen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea, destinant un volum significatiu de recursos econòmics a la reducció de les diferències de les regions comunitàries i el retard de les menys afavorides. La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l'any 1988.

El període 2014-2020 la Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals en la categoria de regió més desenvolupada, en superar el seu PIB per càpita el 90 % de la mitjana del PIB de la UE-27, modificant així el seu estatus de períodes anteriors en els quals va ser considerada regió objectiu n.º 1, i posteriorment regió pertanyent a l'objectiu de competitivitat regional i ocupació.

Què és el Fons Europeu de Desenvolupament Regional?

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és el principal instrument de la Unió Europea per a corregir els desequilibris entre les seues regions a través del desenvolupament sostenible i l'ajust estructural de les economies regionals, en el marc de l'objectiu bàsic d'enfortir la cohesió econòmica, social i territorial dins de la Unió Europea.

Objectius del FEDER:

  • Afavorir el pas a una economia de baix nivell d'emissió de carboni en tots els sectors (EIX PRIORITARI 4).

Prioritats del FEDER:

  • El foment d'estratègies de reducció del carboni per a tot tipus de territori, especialment les zones urbanes.

Eix prioritari 4: Afavorir el pas a una economia de baix nivell d'emissió de carboni en tots els sectors

Objectiu Temàtic

Prioritat d'inversió

Objectiu específic

Línia d'actuació

4 – Recolzar la transició a una economia baixa en carboni en tots els sectors.

4c -Suport de l'eficiència energètica, de la gestió intel·ligent de l'energia i de l'ús d'energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics, i en els habitatges.

4.3.1. Millorar l'eficiència energètica i reducció d'emissions de CO2 en l'edificació i en les infraestructures i serveis públics.

PROGRAMA D'ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN CENTRES DE LA CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

 


Documents de programació

Programa Operatiu FEDER CV 2014-2020

Llistat d'operacions

  • 20F04030107U_*IGUALLEDOCASTELLO Estalvi i millora de l'eficiència energètica en la Residència de Persones Majors Dependents de Lledó a Castelló

Millora de l'eficiència energètica en la Residència de Persones Majors Dependents de Lledó a Castelló, incidint en la modificació de les instal·lacions de climatització, aigua calenta sanitària, ascensor, il·luminació, sistema electrònic/domòtic de control i energia elèctrica de l'edifici i actuacions en l'envolupant de l'edifici en façanes, col·locant càmeres amb *aislamientotanto, com a fusteria exterior amb la substitució de vidres i *carpinteria.

  • 20F04030107U_IGUAELCATIELDA001 Millora de l'eficiència energètica en la Residència de Persones Majors Dependents del Catí d'Elda a Alacant

Millora de l'eficiència energètica en la Residència de Persones Majors Dependents i Centre de Dia de "El Catí" d'Elda a Alacant,  incidint en la modificació de les *instalacines de l'edifici de climatització, ascensor, il·luminació; contribució d'energies renovables com la solar per a Aigua Calenta Sanitària i fotovoltaica; actuacions en l'envolupant de l'edifici com a façanes, amb materials eficients i cambres amb aïllament, i fusteria *exterio amb la substitució de vidres i *carpinteríar.amb aïllament; en substitució de vidres i fusteria amb trencament de pont tèrmic.

Normativa d'aplicació

+ Normativa addicional específica.

Enllaços d'interés

+ Altres enllaços d'interés

Comunicació 2014-2020

Mesures antifrau

Comunicació d'informació sobre fraus o irregularitats que afecten a fons europeus