Consell d'infància i adolescència de la Comunitat Valenciana

Consell d'infància i adolescència de la Comunitat Valenciana

CONSELL D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

 

La Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l'adolescència, suposa la norma que configura l'estatut jurídic de la infància i l'adolescència a la Comunitat Valenciana. D'entre els drets reconeguts per la Llei 26/2018, destaca el de participació i incorporació progressiva a la ciutadania activa, recollit en l'article 16.

 

La participació de la infància i l'adolescència en tots els àmbits, tant de l'esfera pública com de la privada és, segons es recull en l'exposició de motius de la llei, un dels seus objectius fonamentals. Per a fer efectiu aquest dret i com a mitjà perquè els xiquets, xiquetes i adolescents puguen ser escoltats col·lectivament en els assumptes competència de la Generalitat que els incumbeixen, la Llei 26/2018 crea el Consell d'Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana, en l'article 182. 

Per a facilitar el coneixement d'aquest òrgan, s'han dissenyat dos tríptics informatius. El primer d'ells destinat a la població infantil i adolescent al qual es pot accedir pressionant sobre la imatge del marge esquerre. El segon, al qual es pot accedir pressionant sobre la imatge del marge dret, està destinat a població adulta.

 

 


 

SORTEIG DE CANDIDATURES DE CONSELLS LOCALS D'INFÀNCIA

Seguint amb el procediment establit en la Resolució de 17 de setembre de 2021, per la qual es convoca l'elecció de les persones integrants del Consell d'Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana, el 27 de gener de 2022 es va realitzar l'ACTE PÚBLIC DE CELEBRACIÓ DEL SORTEIG DE CANDIDATURES AL CONSELL D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

En total es van presentar 17 candidatures paritàries, 7 infantils i 10 adolescents. Les candidatures presentades van correspondre als municipis de:

la Vall d´Uixó Vila-real Alaquàs Alzira Bellreguard
Carcaixent el Real de Gandia Gandia la Font d'en Carròs Mislata
Paterna Quart de Poblet Alcoi Dénia Teulada

 

A continuació es pot veure el vídeo del sorteig:

 

 

CONSELLERS/ES DE CONSELLS LOCALS D'INFÀNCIA


La celebració del sorteig de candidatures de consellers/es de Consells Locals d'Infància al Consell d'Infància i adolescència de la Comunitat Valenciana celebrat el 27 de gener de 2021 es pot consultar en els següent enllaços el resultat:

 

NOMENAMENT CONSELLERES I CONSELLERS

El 16 de febrer de 2022, la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives signava la Resolució per la com es nomenen consellers i conselleres del Consell d'Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana. Aquesta Resolució, que pot consultar-se en el següent enllaç, nomena els consellers i conselleres del CIACV, en representació del Consell Valencià de la Joventut (CVJ), del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana i dels òrgans municipals de participació infantil i adolescent.

 

SUSTITUCIÓ CONSELLERES I CONSELLERS

El 14 de març de 2023, la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives signava la Resolució per la qual se cessa i es nomena consellers i conselleres del Consell Infantil i Adolescent del Sistema de Protecció. Aquesta Resolució, que pot consultar-se en el següent enllaç, nomena els consellers i conselleres del CIACV, en representació del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana.

 

RENOVACIÓ CONSELLERES I CONSELLERS
Després dels primers dos anys de funcionament del CIACV es procedirà a la primera renovació dels seus integrants. Punxant ací es pot consultar la Resolució de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge, per la qual es convoca la renovació de les persones integrants del Consell d'Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana, publicada en el DOGV del dia 15 de març de 2024.

A continuació pots consultar els següents documents, punxant sobre el text de cadascun:

 

El termini de presentació de candidatures s'estén des del 16 de març fins al 15 de maig de 2024, tots dos inclusivament.

Acord de la Vicepresidència Segona i Conselleria Servicis Socials, Igualtat i Habitatge, per la qual s'amplia el termini per a la presentació de candidatures per a la renovació del Consell d'Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana.                                                                              A causa d'una actuació en el sistema, l'accés al tràmit de presentació de candidatures en la Seu Electrònica de la Generalitat s'ha interromput a les 15 hores del 15 de maig de 2024, abans de concloure el termini previst. Per això, s'acorda ampliar el termini de presentació de candidatures per al Consell d'Infància i Adolescència de la Comunitat valenciana fins a les 24 hores del 16 de maig de 2024.

Acte presentació

El passat 5 de març, en el Centre Cultural La Beneficència, es va desenvolupar l'acte de presentació del Consell d'Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana. A continuació, es pot veure un vídeo resum d'aquest esdeveniment.

 

 

Contacte

derechosinfancia@gva.es