notícies

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Beques Pràctiques Professionals en la Secretaria Autonòmica de la Vicepresidència

Una vegada revisades les sol·licituds presentades es procedeix a publicar el llistat provisional d'aspirants admesos segons la puntuació obtinguda i d'exclosos. El llistat es troba disponible al...

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Pla de Formació de Serveis Socials, Famílies i Infància 2019

El Pla de Formació de la Direcció General de Serveis per a la Família i la Infància del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, pretén ser un instrument de cooperació tècnica amb la...