Visualització de contingut web

Promoció Drets d'Infància i Adolescència

SERVEI DE PROMOCIÓ DELS DRETS DE LA INFÀNCIA

diagnóstico de la situación de la infancia y la adolescencia

Entre les funcions de la Direcció General d'Infància i Adolescència es troba promoure i incentivar els drets de la infància i l'adolescència i la seua participació activa en la societat com a membres de ple dret.

És per això, que a través d'aquest apartat es desenvoluparen les accions dirigides a:

  • Sensibilitzar sobre els drets de la infància i l'adolescència.
  • Potenciar el benestar infantil i el seu desenvolupament personal.
  • Fomentar la cultura de la diversitat, del respecte, la responsabilitat i l'empatia.
  • Estudiar, avaluar i divulgar la situació actual en relació amb els drets de la infància en la Comunitat Valenciana, especialment sobre la violència contra la infància, i promoure la implementació de programes per a garantir el seu respecte i exercici.
  • Dissenyar i executar accions formatives sobre l'aplicació dels drets de la infància pels professionals relacionats amb la infància i adolescència en coordinació i sense perjudici de les competències d'altres centres directius.
  • Dissenyar, fer seguiment i coordinar l'Estratègia Valenciana d'infància i adolescència.

És per això, que com primer pas per a desenvolupar una adequada planificació i desenvolupament de la seua tasca s'ha elaborat la següent anàlisi de la situació de la infància i adolescència a la Comunitat Valenciana:


 
 
Durant 2019, es va iniciar el procés d'elaboració de l'Estratègia d'Infància i Adolescència de la Generalitat Valenciana. En aquests moments, ens trobem en la fase de participació de la infància i l'adolescència, fase a la qual donem major protagonisme, ja que, tal com estableix la llei 26/2018, la infància i l'adolescència té dret a participar, i les administracions públiques han d'incloure-les en les iniciatives de participació ciutadana. 
Els passos del procés, els detallem en el següent fluxograma:

 

Es va dissenyar un procés d'inclusió activa i corresponsable de tots els agents implicats en la promoció, defensa o restitució dels drets de la infància i adolescència. Durant el procés de participació infantil i adolescent, es va dissenyar un document en format amigable per a facilitar el coneixement de l'estratègia i les possibles aportacions a la mateixa (Enllaç a la guia pressionant la imatge del marge).
D'altra banda, que es van dissenyar una sèrie de qüestionaris de participació adulta que responen als 6 grans programes en els quals s'ha estructurat la informació.
Actualment, s'està treballant per a incorporar les aportacions rebudes per part de les diferents Conselleries i els seus òrgans dependents.
 

 

 

 

COMIC LA NOSTRA VEU

El 24 de desembre de 2018 es publicava en el Diari Oficial de la Generalitat La Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i adolescència. La mateixa llei contempla, dins del dret a la informació que han de gaudir els xiquets, les xiquetes i els adolescents, que la Generalitat ha d'oferir continguts informatius en format accessible i amigable per a la infància i l'adolescència.
 
Així doncs, s'ha editat un còmic, tant en valencià com en castellà, que pretén acostar el coneixement dels seus drets als xiquets, les xiquetes i els adolescents i que porta per títol La nostra Veu. En aquest apartat podreu accedir al contingut del comic en format descargable, punxant sobre l'imatge.
 
 
 
 

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ  

En data 1 de juny de 2020, la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i la Fundació Unicef-Comité Espanyol, van subscriure un conveni de col·laboració per a la promoció i difusió dels drets de la infància i l'adolescència. Pot consultar-se aquest conveni pressionant sobre el logotip d'Unicef del marge.

De la mateixa manera, el 9 de juny de 2020, es va signar amb la Fundació Save The Children un altre conveni l'objecte del qual és la promoció i difusió dels drets de la infància i l'adolescència en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, especialment dels següents col·lectius en major risc de veure'ls vulnerats. Pot consultar-se aquest conveni pressionant sobre el logotip de Save the Children del marge.

Les actuacions realitzades durant 2020 van ser reflectides en sengles memòries aprovades per les respectives comissions de seguiment al febrer de 2021. S'adjunten a continuació:

Durant 2021, es continuaran duent a terme diferents actuacions contingudes en els citats convenis que tenen una duració de 4 anys.

 

 

BUTLLETÍ SPDIA

Amb el butlleti podras coneixer les actuacions desenvolupades recentment.

Butlletí SPDIA

Listado Documentos