PLA FORMATIU INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

PLA FORMATIU INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

Des de la Direcció General de Família, Infància i Adolescència i Repte Demogràfic es promou, com a línia bàsica d'actuació, la formació a persones que atenen la infància, a través d'accions dirigides a les persones professionals que presten els seus serveis en l'àmbit de la protecció dels xiquets, xiquetes i adolescents amb l'interès general d'aconseguir que estiguen familiaritzades i sensibilitzades amb les particularitats d'aquest sector de la població i que disposen, a més, d'estratègies adequades per a previndre la desprotecció i per a la promoció dels drets de la infància i adolescència.

Dins d'aquest pla formatiu, per a millorar la qualitat de l'atenció professional a xiquetes, xiquets i adolescents, la Direcció General de Família, Infància i Adolescència i Repte Demogràfic, en el marc del conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valencia, Col·legi Oficial de Treball Social de València, el Col·legi Oficial de Treball Social d’Alacant, el Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló, el Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana, el Colegio de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunitat Valenciana i l’Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, convoca diferents cursos de formació per a professionals de l'àmbit de la infància i adolescència. Tots els cursos són gratuïts i estan acreditats per la Direcció General de Família, Infància i Adolescència i Repte Demogràfic.

Enguany es torna a realitzar de nou el programa formatiu amb:

  • FORMACIÓ BÀSICA: Una formació inicial consistent en tres edicions del curs bàsic de capacitació per a l'atenció a la infància i l'adolescència.
  • FORMACIÓ INTERDISCIPLINÀRIA: Sobre matèries d'interès comú, oberts al conjunt de professionals que intervenen en l'àmbit de la infància.
  • FORMACIÓ ESPECÍFICA: Cursos sobre matèries pròpies de la disciplina professional de cadascun dels Col·legis signants del conveni.
  • WEBINARS AMB CONTINGUT FORMATIU EN LÍNIA, en directe i "enllaunat"

Pots accedir a tot el pla formatiu punxant en la següent imatge

 


 

 

Els formularis de matrícula s'obriran 15 dies abans de la data d'inici del curs, per a informar-vos d'algun curs en particular haureu de contactar amb el col·legi que l'organitza.