Formació

Formació

D'acord amb la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i adolescència, les administracions públiques desenvoluparan programes d'educació, de prevenció i de formació per a la totalitat de professionals de l'àmbit de la infància i l'adolescència, i de sensibilització per al conjunt de la societat, en les matèries que resulten d'especial atenció per al col·lectiu dels xiquets, xiquetes i adolescents. Per a augmentar la qualitat en l'atenció a la infància i adolescència s'impulsarà la formació contínua i la millora de les competències de les persones professionals d'aquest àmbit, incloent la sensibilització i formació en drets de la infància i l'adolescència.

 

6a EDICIÓ DEL PLA DE FORMACIÓ PER A PROFESSIONALS QUE INTERVENEN EN L'ÀMBIT DE LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA. EXERCICI 2023.

 

Des de la Direcció General d'Infància i Adolescència es promou, com a línia bàsica d'actuació, la formació a persones que atenen la infància, a través d'accions dirigides a les persones professionals que presten els seus serveis en l'àmbit de la protecció dels xiquets, xiquetes i adolescents amb l'interés general d'aconseguir que estiguen familiaritzades i sensibilitzades amb les particularitats d'aquest sector de la població disposant, a més, d'estratègies adequades per a previndre la desprotecció i per a la promoció dels drets de la infància i adolescència. Tots els cursos són gratuïts i són finançats per la Direcció General d'Infància i Adolescència.

 

Enguany es torna a realitzar de nou el programa formatiu amb d'acord amb les següents categories:

  • FORMACIÓ BÀSICA: Una formació inicial consistent en tres edicions del curs bàsic de capacitació per a l'atenció a la infància i adolescència.
  • FORMACIÓ INTERDISCIPLINÀRIA: Sobre matèries d'interés comú, oberts al conjunt de professionals que intervenen en l'àmbit de la infància.
  • FORMACIÓ ESPECÍFICA: Cursos sobre matèries pròpies de la disciplina professional de cadascun dels Col·legis signants del conveni.
  • WEBINARS AMB CONTINGUT FORMATIU EN LÍNIA, en directe i "enllaunat".

Pots accedir a tot el pla formatiu punxant sobre la següent imatge.


Els formularis de matrícula s'obriran 15 dies abans de la data d'inici del curs, per a informar-vos d'algun curs en particular hauràs de contactar amb el col·legi que l'organitza.

 REPOSITORI FORMATIU

En aquest apartat es mostraran els enllaços d'aquelles accions formatives destacades promogudes amb anterioritat a aquest exercici des de la Direcció General d'Infància i Adolescència en col·laboració amb diferents entitats.Primera sessió


Segona sessió