Estratègia valenciana d'infància i adolescència

Estratègia valenciana d'infància i adolescència

Estratègia valenciana d'infància i adolescència 2022-2026

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Infància i Adolescència i amb la participació de la ciutadania, ha desenvolupat l'Estratègia valenciana d'infància i adolescència de la Generalitat Valenciana, que serà el marc d'actuació en el territori valencià per al període comprés entre els anys 2022-2026.

El 24 de desembre de 2018 va entrar en vigor la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l'adolescència (d'ara en avant LDGIA), com un nou marc legal i estructural de suport a la infància i l'adolescència i les seues famílies, on es treballa des de totes les esferes per l'equitat en l'accés als seus drets, amb un enfocament transversal a tot el relacionat amb el desenvolupament de la infància, atesa la diversitat de cada xiqueta, xiquet i adolescent.

L'Estratègia valenciana d'infància i adolescència és l'instrument que permetrà fer efectius els drets dels xiquets, xiquetes i adolescents, a través del "disseny, planificació, aplicació, desenvolupament, seguiment i avaluació de les polítiques de la Generalitat" (art. 5.2. LDGIA), i que "es realitzarà des de la inclusió activa i la corresponsabilitat dels agents implicats directament o indirectament en la promoció, defensa o restitució dels drets de la infància i l'adolescència i amb la seua participació" (art. 5.3. LDGIA).

 

 

Procés d'elaboració de l'Estratègia

diagnóstico de la situación de la infancia y la adolescencia

Durant 2019, es va iniciar el procés d'elaboració de l'Estratègia d'Infància i Adolescència de la Generalitat Valenciana.

L'Estratègia ha pres forma des de les prioritats inferides a partir de l'informe que va donar lloc al Diagnòstic de la infància i l'adolescència en la Comunitat Valenciana, elaborat al març de 2019 i que s'ha nodrit amb la participació de diferents actors institucionals i socials.

L'informe relatiu al Diagnòstic de la situació de la infància i l'adolescència en el territori de la Comunitat Valenciana va tindre un enfocament d'investigació aplicada, que va dilucidar les principals necessitats, desagregant diferents aspectes i destacant entre elles reptes i propostes per a solucionar-les.

Les prioritats establides han donat lloc al desenvolupament de cinc programes que seran els eixos, en l'Estratègia, que donaran lloc a la implementació d'actuacions amb diferent nivell d'implicació, i que garantiran l'efectivitat dels drets que es contemplen en la LDGIA.

Els passos del procés d'elaboració de l'Estratègia els detallem en el següent fluxograma:

 

 

 

Es va dissenyar un procés d'inclusió activa i corresponsable de tots els agents implicats en la promoció, defensa o restitució dels drets de la infància i adolescència. Durant el procés de participació infantil i adolescent, es va dissenyar un document en format amigable per a facilitar el coneixement de l'estratègia i les possibles aportacions a la mateixa (Enllaç a la guia pressionant la imatge del marge).

Es reberen propostes de 26 Consells de participació infantil municipals.

D'altra banda, en el procés d'aportacions a l'estratègia dels recursos del sistema de protecció, es van rebre un total de 87 aportacions en diversos formats: documents, vídeos, murals...

Finalment, un total de 208 xiquetes, xiquets i adolescents que es troben en situació de vulnerabilitat emplenaren uns qüestionaris dissenyats per a grups que no tenen estructures de participació.

Paral·lelament, es van dissenyar una sèrie de qüestionaris de participació adulta que responen als 5 grans programes en els quals es va estructurar la informació.

D'aquests qüestionaris, es va donar difusió entre diferents entitats culturals, educatives, sanitàries, sindicals, socials o de la xarxa de protecció, entre altres, rebent-se un total 887 aportacions en tots els programes.

 

 

Estructura

A partir de les prioritats derivades del diagnòstic, es desenvolupen 5 programes:

  1. Programa I: Reforç dels sistemes públics de garantia de drets de la infància i l'adolescència
  2. Programa II: Promoció de les polítiques de gènere i igualtat.
  3. Programa III: Reducció de les desigualtats des de l'universalisme proporcional cap a l'equitat
  4. Programa IV: Participació social de la infància i l'adolescència
  5. Programa V: Promoció d'una cultura de bon tracte.

 

 

Estratègia

El 26 de novembre de 2021, el Consell aprova l'Estratègia Valenciana d'Infància i Adolescència 2022-2026. Es pot descarregar el document complet pressionant sobre la imatge inferior de la portada, o accedir directament a cada part de la mateixa pressionant sobre el següent índex:

 
 

Acte de presentació de l'Estratègia

El 18 de desembre de 2021, en el MUVIM, es va dur a terme l'acte de presentació del document final de l'"Estratègia valenciana d'infància i adolescència 2022 - 2026" als xiquets, xiquetes i adolescents participants en la seua elaboració.

Es van convidar els consells locals d'infància, residències i recursos de prevenció i protecció que van participar en el seu procés d'elaboració.

Aquest acte es va estructurar en dues parts:

  1. La primera part consistia en la Presentació del procés d'elaboració de l'Estrategia a càrrec de la directora general d'Infància i Adolescència i representants del sistema de protecció.
  2. La segona part, a càrrec de la  vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, així com de representants dels consells locals de Quart de Poblet, la Pobla de Farnals, Vila-real, la Font d'en Carròs y la Vall d'Uixó tractà sobre la Presentació dels diferents programes de l'Estratègia

Es poden descarregar les presentacions de les citades intervencions pressionant sobre el títol de cada ponència.