Òrgans de participació infantil

Òrgans de participació infantil

L'actual Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat de drets i garanties de la infància i adolescència, estableix en el seu article 16 el dret a la participació, indicant:

  • La Generalitat ha de promoure la constitució d'associacions i organitzacions que afavorisquen la participació activa dels xiquets, de les xiquetes i dels adolescents en la societat.
  • Les administracions locals han de promoure, amb mitjans suficients, la constitució dels consells locals d'infància, com a òrgans consultius i de participació dels xiquets i les xiquetes en tots aquells assumptes que els afecten, directament o indirectament, en l'àmbit municipal.

La Direcció General d'Infància i Adolescència es troba treballant, a través del Servei de Promoció dels Drets de la Infància i Adolescència, per a l'impuls, assessorament i coordinació d'aquests consells locals d'infància.

En aquest moment, comptem amb 59 òrgans de participació infantil i adolescent en la nostra Comunitat (57 municipis i 2 mancomunitats).

Organs de participació infantil

Per a formar part de la xarxa d'òrgans de participació infantil i adolescent de la Comunitat Valenciana, aquells ajuntaments que ho desitgen, poden remetre emplenada la Fitxa de dades que es ressenya al final d'aquest apartat web per correu electrònic a derechosinfancia@gva.es

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents

Listado documentos

Inscripció Consells Municipals

Listado documentos