Òrgans de participació infantil

Òrgans de participació infantil

L'actual Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat de drets i garanties de la infància i adolescència, estableix en el seu article 16 el dret a la participació, indicant:

  • La Generalitat ha de promoure la constitució d'associacions i organitzacions que afavorisquen la participació activa dels xiquets, de les xiquetes i dels adolescents en la societat.
  • Les administracions locals han de promoure, amb mitjans suficients, la constitució dels consells locals d'infància i adolescència (CLIA), com a òrgans consultius i de participació dels xiquets i les xiquetes en tots aquells assumptes que els afecten, directament o indirectament, en l'àmbit municipal.

 

 

Xarxa de CLIAS

 

 

 

La Direcció General d'Infància i Adolescència es troba treballant, a través del Servei de Promoció dels Drets de la Infància i Adolescència, per a l'impuls, assessorament, suport i coordinació d'aquests consells locals d'infància. Per a això ha creat la Xarxa de Consells locals d'infància i adolescència (Xarxa de Clias).

 

 

 

Per què formar part de la Xarxa CLIAS?

 

Com formar part de la xarxa CLIAS?

 Per a formar part de la xarxa d'òrgans de participació infantil i adolescent de la Comunitat Valenciana, aquelles entitats locals que ho desitgen, poden remetre emplenada la Fitxa de dades per correu electrònic a derechosinfancia@gva.es

 

Pots descarregar-te la fitxa punxant ací

 

En aquest moment, contem amb 82 òrgans de participació infantil i adolescent en aquesta xarxa de la Comunitat Valenciana (80 municipis i 2 mancomunitats).

 

 

 

 

Campanya: Activa i Amplifica els teus poders

 

 

Per a ajudar a la creació d'aquests òrgans de participació infantil i adolescent, des de la Vicepresidència i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, es va llançar una campanya que dona a conéixer els CLIA i que inclou material que pot servir d'ajuda perquè les entitats municipals els impulsen dins del seu àmbit competencial. 

 

El primer nivell d'aquesta campanya, porta per lema "Activa els teus poders" i pretén impulsar que cada municipi tinga el seu CONSELL LOCAL D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA, l'òrgan de participació que dona veu i vot a la infància i l'adolescència.

 

 

 

 


 

El segon nivell de la campanya, sota el lema "Amplifica el teu poder" vol animar els òrgans municipals al fet que formen part de la Xarxa de CLIAS de la Comunitat Valenciana.

 

Punxant sobre els enllaços que apareixen a continuació, es poden descarregar els materials de suport dirigits a les entitats locals per a fomentar i impulsar la creació d'un CLIA en el seu municipi o mancomunitat:

 

 

 

 

 

A continuació, es poden visualitzar els vídeos promocionals de la campanya:

 

Nivell 1: Crea el teu CLIA Nivell 2: Uneix-te a la Xarxa CLIA

 

 

T'Informem 

 

Per a donar difusió a les tasques i activitats que es duen a terme i que poden resultar d'interés per als consells locals d'infància i adolescència, ha creat un Butlletí Informatiu. 
L'edició d'aquest Butlletí té caràcter trimestral i és una adaptació del Butlletí del Servei de Promoció dels Drets de la Infància i Adolescència que portava editant-se des de 2020. Es pot consultar el contingut d'aquest altre Butlletí en la secció Promoció Drets d'Infància i Adolescència.
 
T'Informem, Butlletí Informatiu de la Xarxa de CLIAS, naix amb un disseny renovat en el 4t trimestre de 2022 i en ell es poden trobar contingut d'aquests 5 blocs:
  • Promoció de drets
  • Participació infantil i adolescent
  • Formació i reunions
  • DOGV i recursos
  • Recursos gràfics

Pots accedir al contingut del butlletí punxant sobre la imatge.

 
 

 

Distinció per la Defensa dels Drets i Llibertats Constitucionals

 

El Consell va aprovar, el 4 de desembre de 2015, el Decret 218/2015, pel qual es crea la Distinció per la Defensa dels Drets i Llibertats Constitucionals, amb la finalitat de commemorar el Dia de la Constitució Espanyola en la Comunitat Valenciana.

L'any 2022, es concedeix la distinció en la categoria de persones jurídiques als consells locals i autonòmics d'infància i adolescència de la Comunitat Valenciana, per la seua contribució al fet que les persones menors d'edat siguen, no sols objecte de protecció, sinó també subjectes de drets i participants actives en les polítiques públiques que més directament els afecten.

El 5 de desembre es publicava en el DOGV el Decret 215/2022, de 2 de desembre, del Consell, pel qual es concedeix la Distinció per la Defensa de els Drets i Llibertats Constitucionals a Ricardo Ten, a Noah Higón, a Paco Moya, a Marta Senent i als Consells d'Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana, el qual pot consultar-se en aquest enllaç.

Punxant ací, es pot visualitzar un vídeo resum del lliurament de la distinció que va ser recollida per membres del Consell d'Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana.

 

Materials campanya

Listado documentos