Joc sobre els drets de la infància i l'adolescència

Joc sobre els drets de la infància i l'adolescència

Introducció

La Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la Infància i Adolescència (d'ara en avant Llei 26/2018) estableix en l'article 30.2 que els documents i les guies que publiquen les administracions valencianes destinades a informar la ciutadania, hauran d'incloure, quan el contingut d'aquests resulte rellevant per a xiquets, xiquetes o adolescents, versions accessibles i adaptades que puguen ser compreses per persones amb capacitats diferents del segment d'edat a què afecte.
Així l'article 86 estableix el dret a la difusió, formació i informació:

  1. Les administracions públiques valencianes han d'efectuar actuacions accessibles i inclusives d'informació i capacitació dirigides a xiquets, xiquetes i adolescents, a fi que coneguen els seus drets i els mitjans per a reivindicar-los, defensar-los i exercir-los.
  2. La Generalitat ha d'elaborar un document divulgatiu, en llenguatge accessible i format amigable, d'aquesta llei i de les normes autonòmiques amb una incidència més gran en els drets de la infància i l'adolescència, i n'ha de fer la difusió necessària perquè els titulars d'aquests drets puguen conéixer-los i exercir-los

Així doncs, Emmudiks Attack es tracta d'un joc de taula que esdevé una versió accessible i adaptada de la Llei 26/2018 i  una ferramenta fonamental per al coneixement dels drets contemplats en la llei i que ha d'anar destinat al segment d'edat de 13 a 17 anys.

 

Vídeo presentació joc

 

 

Títol del joc

El títol del joc s'ha seleccionat per la seua relació amb el significat del verb emmudir. En el joc, els enemics pretenen emmudir els drets que la Llei 26/2018 reconeix a la infància i adolescència de la Comunitat Valenciana. La missió dels jugadors i jugadores és ajuntar-se i, reivindicant el seu dret a participar, llançar un atac contra els mostres que pretenen llevar-los els drets que tenen reconeguts.
Consegüentment, el lema o claim del joc, relacionat amb el títol és: «No et deixes emmudir, tens els teus drets»
Malgrat que aquest títol que pot emprar-se sense traduccions en les dos llegües oficials a la Comunitat Valenciana, tots els elements del joc (instruccions, tauler, cartes, drets...) estan redactats tant en castellà com en valencià.

 

Ambientació joc

Els Emmudiks, que, com el seu propi nom indica, són uns monstres alienígenes que es dediquen a intentar emmudir els habitants de cada planeta que invadeixen. Ara han aterrat a la Comunitat Valenciana amb la intenció d'eliminar els drets que els xiquets, les xiquetes i adolescents tenen recollits en la Llei 26/2018.
S'han dispersat per tot el territori i l'han omplit de trampes i malediccions per a protegir el seu líder, el cruel Bossks, monstre terrible.
Cada jugadora i jugador d'Emmudiks Attack representa una heroïna o heroi de la resistència, i la seua missió serà participar per a netejar la Comunitat Valenciana de monstres, eludir les trampes, aprofitar els recursos que troben en el seu camí (botes, cascos espacials, escuts i algun arma) i, finalment, derrotar Bossks, el capitost d'aquesta horda, i així poder recuperar tots els drets.

Cada monstre té com a missió atacar un dels drets recollits en la Llei 26/2018. Així doncs, es veuen amenaçats, entre d'altres, drets com ara: dret a la informació; dret a la dret a la protecció contra el maltractament físic; dret a l'educació; dret a conviure amb la família; dret a la protecció contra el maltractament psicològic; dret a la protecció contra l'explotació a través de les noves tecnologies; dret a preservar i desenvolupar la pròpia identitat personal; dret al més alt nivell possible de salut i a l'atenció sanitària; dret a l'oci educatiu; dret a la protecció contra el descuit o el tracte negligent; dret a la protecció contra l'explotació; dret a la protecció contra l'assetjament escolar; dret a la protecció contra la mutilació genital, dret a la protecció contra la violència de gènere o masclista; dret a una alimentació saludable i una nutrició sana; dret a un medi ambient saludable, dret a la llibertat d'ideologia, de consciència i de religió; dret a la protecció contra el tràfic d'éssers humans; dret a la protecció contra els abusos sexuals; dret a la inclusió social; dret al bon tracte i la protecció contra l'assetjament; dret a una vivenda digna; dret al joc; dret a participar en la vida cultural; etc.

 

Com es juga?

A través del següent vídeo explicatiu, es pot visualitzar un resum de les regles del joc. No obstant, més avall, en "Elements del joc", es poden descarregar també les instruccions en format pdf.

Instruccions del Joc

Elements del joc

El joc es composa dels següent elements, els quals poden descarregar-se i imprimir-se per a desenvolupar partides:

 

Nota: Per a obtindre la mida de carta, es recomana imprimir els pdf de les targetes (monstres, Bossks, herois i heroïnes, tresors, trampes i opaques) en l'opció de 9 pàgines per full en Tamany i control de pàgina