Servei postadoptiu

Servei postadoptiu

Definició

El Servei de Suport a la Família Adoptiva és un servei d'assessorament psicosocial a les famílies adoptives, la finalitat del qual és ajudar, afavorir i recolzar la integració de totes les persones de la nova família.

Qui pot acudir?

Una vegada constituïda l'adopció, qualsevol família adoptiva de la Comunitat Valenciana que presente algun tipus de problemàtica familiar, dubte o inquietud que tinga a veure amb l'adopció del seu fill/a, així com qualsevol professional que en el seu àmbit laboral tinga contacte amb famílies adoptives i que desitge orientació específica respecte d'això.

Ubicació

 • A Alacant

   DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, SECCIÓ DE FAMILIA I ADOPCIONS

  Rambla Méndez Núñez, 41 03002 ALACANT

  Telf.: 966 47 82 16

 • A València

   EQUIPS PSICOSOCIALS D'ADOPCIONS  (FUNDACIÓ DIAGRAMA).

  Avda. Cesar Giorgeta, 8, 2ª. 46007 - VALÈNCIA

  Telf.: 963 41 74 76

 • A Castelló

  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, SECCIÓ DE FAMILIA I ADOPCIONS

   Passeig Germans Bou, 81. 12003 - CASTELLÓ

   Tel.: 964 42 62 56