Oferiments i tramitació

Oferiments i tramitació

L'adopció d'una persona menor d'edat comprén un procediment complex, tant si es tracta d'una adopció nacional com internacional.

Per aquest motiu, de manera prèvia a la presentació de l'oferiment per a l'adopció, la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge ofereix a tota aquella persona que estiga interessada a adoptar, unes sessions informatives que aporten informació actualitzada tant sobre adopció nacional com internacional.

A partir del 18 d'agost de 2015, data d'entrada en vigor de la legislació que ha modificat el sistema espanyol de protecció a la infància i l'adolescència, l'assistència a aquestes sessions informatives és obligatòria per a totes aquelles persones que s'oferisquen per a una adopció, tant nacional com internacional. Per a acreditar aquest requisit, a les persones que així ho sol·liciten els serà expedit un Certificat d'Assistència després de la pròpia sessió informativa. Aquest certificat haurà de ser presentat juntament amb els oferiments d'adopció.

Contacte amb la Direcció Territorial que li corresponga segons el seu domicili per a saber quan és la pròxima Sessió Informativa o consulte-ho en els calendaris que trobarà entre els documents associats.

Calendari sessions informatives 2024

On informar-se

  • A València: 

      Direcció Territorial de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

      Secció de Família i Adopcions

      Avda. de l'Oest, 36  46001 VALÈNCIA Ver plano

      Tel.: 96 127 16 95  Y  96 127 17 41

      Mail: adopcionesvalencia@gva.es 

  • A Alacant:

      Direcció Territorial de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

      Secció de Família i Adopcions

      Rambla Méndez Núñez, 41, 7a planta  03002 ALACANT Ver plano

      Tel.: 966 478 217 / 966 478 155

      Mail: adopciones_alicante@gva.es

  • A Castelló:

      Direcció Territorial de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

      Secció de Família i Adopcions

      Avda. Hermanos Bou, 81  12003 CASTELLÓ DE LA PLANA Ver plano

      Tel.: 964 46 30 44  -  964 72 62 58

       Mail: adopciones_castello@gva.es

 

Documentació inicial

Si decideix presentar un oferiment per a l´adopció, aquests són els documents que en una primera fase de la tramitació, haurà de presentar: