Servei d'atenció diürna per a la infància i adolescència

Servei d'atenció diürna per a la infància i adolescència

Definició

Els serveis d'atenció diürna per a la infància i adolescència s'emmarquen dins de l'atenció primària de caràcter específic del sistems públic valencià de serveis socials.

Aquests recursos tenen com a objectiu el desenvolupament d'actuacions preventives dirigides a l'atenció integral, holística i comunitària de la infància i adolescència en situació de vulnerabilitat i/o risc d'exclusió social.

A principis de 2020 es va editar una guia titulada El nou model d'atenció diürna, un repte per a la igualtat d'oportunitats. Es pot descarregar pressionant sobre la imatge del marge.

 

 

 

 

 

 

 

 

Què oferixen?

 • Atenció integral, individualitzada i reparadora, oferint a les xiquetes, xiquets i adolescents, suport i seguiment en el desenvolupament del seu procés evolutiu de manera individual i grupal.
 • Atenció i seguiment de l'historial de salut del xiquet, xiqueta i adolescent.
 • Seguiment i atenció educativa.
 • Intervenció psicológica.
 • Suport i foment de l'autonomia personal.
 • Activitats culturals, esportives i recreatives.
 • Activitats destinades a treballar des de la diversitat familiar les relacions i funcionalitat basada en el bon tracte i la reparació de l'aferrament, així com l'elaboració dels models vinculars positius.
 • Programes de suport i acompanyament a les families mitjançant intervenció individual i grupal.
 • Atenció a la participació i presa de decisions de xiquets, xiquetes i adolescents en el seu procés, així com promoció dels drets de la infància i adolescència.
 • Educació per a la ciutadania i la participacio social.
 • Suport i acompanyament en les gestions administratives i documentals necessàries,assessorament jurídic.
 • Activitats relacionades amb l'educació mediambiental.
 • En alguns casos, poden prestar servei de menjador.
 • Activitats orientades al foment de l'educació afectivo-sexual i educació en l'ús de les noves tecnologies i les xarxes socials.

 

Tipologia

 • Servei d'atenció diürna de suport convivencial i educatiu: atendrà la infància i joventut amb context personal, familiar, ocupacional i d'inserció social el qual requereix de suport social i educatiu.
 • Servei d'atenció diürna d'inserció sociolaboral: atendrà adolescents de 14 a 18 anys i a joves fins als 25 anys que en el seu període de transició a la vida independent i autònoma, a causa de la seua situació de vulnerabilitat i dependència, requereix d'una atenció especialitzada.