Equip Específic d´Intervenció amb Infància i Adolescència (EEIIA)

Equip Específic d´Intervenció amb Infància i Adolescència (EEIIA)

Definició

Aquest equip específic té caràcter interdisciplinar, és d'àmbit municipal, i seran els Serveis Socials d'Atenció Primària Bàsica els encarregats de la derivació de les intervencions que consideren pertinents. L'objectiu és la intervenció amb xiquets, xiquetes i adolescents per part de professionals especialitzats i que es troben en una situació de vulnerabilitat, risc (amb o sense declaració), desemparament o amb mesures jurídiques de protecció, i amb quantes altres persones es considere necessari intervenir per a aconseguir el o els objectius establits en el pla de treball.

Les actuacions dins de la intervenció podran ser individuals, familiars o grupals, i es realitzaran a través de les tècniques d'orientació psicosocial, mediació i psicoteràpia, i la finalitat de les quals serà la consecució dels objectius plantejats després de la valoració i diagnòstic de la situació.  

Actualment, la Comunitat Valenciana compta amb 120 EEIIA: 21 a la província de Castelló, 61 a la província de València i 38 a la província d'Alacant.

Documents

Listado documentos

Instrucció 4/2022 relativa al procediment de funcionament de l'Equip Específic d'Intervenció amb Infància i Adolescència (EEIIA) i recollida de dades estadístiques

Listado documentos