Servei de Centre de dia

Servei de Centre de dia


 

 

DEFINICIÓ I OBJECTE

1.El servei de centre de dia d'atenció a persones majors és un recurs social que ofereix, durant el dia, una atenció integral a les persones majors en situació de dependència per a la realització de les activitats bàsiques de la vida diària i que requereixen atenció de caràcter assistencial, rehabilitador i *biopsicosocial, amb la finalitat de millorar o mantindre el seu nivell d'autonomia personal. Així mateix, proporciona als familiars o persones cuidadores el suport i l'orientació necessària, per a facilitar la seua atenció, afavorint la permanència de les persones majors en el seu ambient familiar i social.

2.El servei de centre d'atenció diürna a persones amb discapacitat és un recurs social destinat a garantir l'atenció integral i afavorir la permanència en l'entorn familiar i social de les persones en situació de dependència que per motiu de la seua discapacitat física, intel·lectual, mental o de qualsevol altra naturalesa tenen necessitats de suport de diferent intensitat i freqüència, i on es desenvolupen activitats que van dirigides a procurar l'adquisició, el manteniment o la rehabilitació de les habilitats d'autonomia personal en funció de les característiques psicofísiques i necessitats socials de les persones a les quals van dirigides. Aquests serveis fomentaran la participació en la vida cultural i social de la comunitat, potenciant la seua competència personal, laboral i social, i contribuiran a millorar la seua qualitat de vida.

Les persones amb discapacitat podran ser ateses mitjançant centre d'atenció diürna a través de:

-Centres de dia.

- Centres ocupacionals per a persones amb discapacitat.

Aquest servei es prestarà en horari de matí i vesprada.

Podran estar oberts tots els dies laborables entre les 9.00 i les 18:*00h, amb possibilitat d'obrir els dissabtes.

 

A QUI VA DIRIGIT

Dirigit a les persones majors en situació de dependència, i a persones amb discapacitat en situació de dependència.

 

COM SE SOL·LICITA

Es pot sol·licitar en qualsevol moment, indicant-lo sempre en les preferències de la sol·licitud inicial de reconeixement de la situació de dependència o si és un moment posterior, en la sol·licitud de petició de noves preferències.

 

COMPATIBILITAT

Pot consultar la compatibilitat amb altres recursos de dependència en aquest ENLLAÇ

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

1.        Quan se sol·licita el servei amb la sol·licitud inicial de dependència:

sol·licitud inicial de reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions del sistema, indicant la preferència per aquest servei.

2.        Quan se sol·licita un canvi o ampliació de recurs:

Sol·licitud de noves preferències de serveis o prestacions, ampliació o revisió del PIA.

Per a accedir als documents normalitzats ha de clicar en aquest ENLLAÇ