Models normalitzats per al reconeixement de dependència i accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques

Models normalitzats per al reconeixement de dependència i accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques

 

Els impresos associats  a cadascun dels tràmits corresponents a la Sol·licitud de grau de dependència i d'accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques són els que s'enumeren a continuació.