Visualització de contingut web

CATÀLEG DEL SAAD PER GRAU DE DEPENDÈNCIA

Tenint en compte la prioritat fixada en l'article 14.6 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència , els servicis i les prestacions que corresponen als graus de dependència poden ser els següents:

 

CATÀLEG DEL SAAD PER GRAU DE DEPENDÈNCIA

Grau III i Grau II

        Grau I

        SERVEIS:

 • Prevenció de la situació de dependència i promoció de l'autonomia personal
 • Teleassistència
 • Ajuda a domicili
 • Centre de dia
 • Centre de nit
 • Atenció residencial

        SERVEIS:

 • Prevenció de la situació de dependència i promoció de l'autonomia personal
 • Teleassistència
 • Ajuda a domicili
 • Centre de dia
 • Centre de nit
 • Atenció residencial per a persones amb diversitat funcional

        PRESTACIONES ECONÓMICAS:

 •  D'assistència personal
 •  Per a cura en entorn familiar
 •  Vinculada al servei:
     PVS Residencial
     PVS Centre de dia
     PVS SAD
     PVS Prevenció i Promoció
 • Prestació vinculada de garantia

         PRESTACIONES ECONÓMICAS:

 •  D'assistència personal
 •  Per a cura en entorn familiar
 •  Vinculada al servei:
     PVS Centre de dia
     PVS SAD 
     PVS Prevenció i Promoció
     PVS Residencial per a persones   amb diversitat funcional
 • Prestació vinculada de garantia per a persones amb diversitat funcional