Teleassistència Avançada

Teleassistència Avançada


 

DEFINICIÓ I OBJECTE

La teleassistència avançada és un servei totalment gratuït que permet a les persones, amb només accionar un *dispostivo “mans lliures” en forma de penjoll o polsera, entrar en contacte directe amb un centre d'atenció permanent durant les 24 hores del dia i tots els dies de l'any, atés per persones professionals preparades per a donar resposta adequada a la necessitat presentada, bé per si mateix o mobilitzant altres recursos humans o materials, propis de la persona usuària o de la comunitat.

A més dels serveis de la teleassistència bàsica, pot incloure altres prestacions i suports tecnològics complementaris que són els dispositius perifèrics per a la detecció de situacions de risc o emergència, així com programes d'atenció integral en funció de la situació de necessitat d'atenció detectada.

Té com a finalitat donar una resposta immediata en situacions d'emergència, d'inseguretat, soledat i aïllament a les persones beneficiàries i està concebut com a element de suport tant per a la persona en situació de dependència com per a la persona cuidadora.

Es persegueix l'objectiu fonamental de contribuir a aconseguir la permanència de persones vulnerables en el seu mitjà habitual de vida, evitant els grans costos personals, socials i econòmics que el desarrelament del mitjà comporta, assegurant la intervenció immediata.

Pot prestar-se a través d'un terminal de teleassistència fixa en el domicili o teleassistència mòbil.

En la Comunitat Valenciana el Servei de Teleassistència avançada és finançat amb càrrec als fons europeus procedents del Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern.

 

A QUI VA DIRIGIT

La teleassistència avançada es tracta d'un dret dirigit a totes les persones en situació de dependència que visquen en el seu domicili, sent compatible amb qualsevol altre servei o prestació econòmica amb excepció del servei d'atenció residencial permanent o la seua prestació vinculada.

 

COM SE SOL·LICITA

Es pot sol·licitar en qualsevol moment, indicant-lo sempre en les preferències de la sol·licitud inicial de reconeixement de la situació de dependència o si és un moment posterior, en la sol·licitud de petició de noves preferències i aportant juntament amb les mateixes el model normalitzat “Servei de Teleassistència Avançada”.

 

COMPATIBILITAT

Pot consultar la compatibilitat amb altres recursos de dependència en aquest ENLLAÇ

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR