Contacte

Contacte

SERVEI D'ATENCIÓ TELEFÒNIC 012

El 012 té com a objectiu centralitzar el subministrament d'informació administrativa de la Generalitat en un sol número de telèfon. El principal objectiu és que el ciutadà obtinga una informació completa, fiable i actualitzada, amb una confidencialitat absoluta sobre les consultes que es fan i també de les respostes que s'ofereixen.

Per a consultes  telefòniques des de fora de la Comunitat Valenciana o per als ciutadans que disposen d'un servei de tarifa plana per a trucades telefòniques nacionals a telèfons fixos, el telèfon d'informació administrativa de la Generalitat és el   963 866 000 (des de l'estranger +34 963 866 000)

L'horari d'atenció és de dilluns a divendres de 08.00 a 19.00 hores, i a l'agost de 08.00 a 16.00 hores, excepte els dies festius d'àmbit nacional, festius de la Comunitat Valenciana, i els dies 24 i 31 de desembre.

 

CENTRES DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA BÀSICA EN LA COMUNITAT VALENCIANA

La Llei de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana (Llei 3/2019, de 18 de febrer), organitza territorialment els serveis públics valencians de serveis socials (SPVSS) en zones bàsiques, àrees i departaments:

Les zones bàsiques són les demarcacions territorials on es desenvolupen les actuacions pròpies de l'atenció primària de caràcter bàsic.

Les àrees són les demarcacions territorials on es desenvolupen les actuacions pròpies de l'atenció primària de caràcter específic.

Els departaments són les demarcacions territorials on es desenvolupen les actuacions pròpies de l'atenció secundària.

Seguint la línia legislativa marcada tant a nivell estatal com autonòmica de règim local, i des d'un enfocament municipalista i de proximitat, la Llei  de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana,  reconeix a les entitats locals competències en la provisió dels serveis socials de major proximitat a la ciutadania.

L'atenció primària bàsica es configura com el primer nivell, per proximitat, d'accés al Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, sent el servei d'acolliment i atenció davant situacions de necessitat social. S'encarregarà de la recepció, atenció i diagnòstic en les situacions de necessitats personals i familiars, proporcionant l'adequada informació, orientació i assessorament sobre els diferents serveis i prestacions del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

En el següent enllaç podrà localitzar el contacte dels centres de serveis socials d'atenció primària bàsica en la Comunitat Valenciana:

Alacant

Castelló

València


INFORMACIÓ PROCEDIMENT RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

En el procediment de Responsabilitat Patrimonial en matèria de dependència deurà contactar amb la Sotssecretaria de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge (personalcipirp@gva.es)