VALORA-CV

VALORA-CV

La Llei 26/2018, de 21 de desembre, de drets i garanties de la infància i l'adolescència, estableix en el seu article 100.5, que la Generalitat posarà a la disposició de les entitats locals un protocol de detecció, valoració i intervenció en situacions de risc que garantisca la unitat de criteri en l'exercici de l'acció protectora en tot el territori. 

Per a complir aquest objectiu, la Direcció General de Família, Infància i Adolescència i Repte Demogràfic posa a la vostra disposició el VALORA-CV, eina destinada a homogeneïtzar el procediment de detecció i valoració de les situacions de risc i desprotecció en la infància i adolescència en tot el nostre territori. 

Trobareu el VALORA-CV punxant sobre la imatge. 


 

Si punxes ací accedeixes al full resum:

FORMACIÓ VALORA-COMUNITAT VALENCIANA

FORMACIÓ PER A LA VALORACIÓ DE LA GRAVETAT DE LES SITUACIONS DE DESPROTECCIÓ INFANTIL MITJANÇANT L’INSTRUMENT VALORA-COMUNITAT VALENCIANA.

OBJECTIUS

  • OBJECTIUS GENERALS

L'objectiu d'aquesta acció formativa és que les persones professionals del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials coneguen l'Instrument Valora-CV, amb l'objectiu final d'homogeneïtzar les valoracions de la gravetat de la desprotecció en la infància i adolescència a la Comunitat Valenciana.

  • OBJECTIUS ESPECÍFICS

  • Aclariment de conceptes, normativa i procediments a realitzar des de l'atenció primària bàsica i l'entitat pública de protecció.

  • Desenvolupament d'una metodologia de treball comú, amb la finalitat d’homogeneïtzar els processos de valoració i presa de decisions i intervenció en situacions de desprotecció infantil.

PERSONES DESTINATÀRIES

Eina destinada a les persones professionals del Sistema Públic de Serveis Socials, això és, els Equips d'Atenció Primària i de l'Entitat Pública de Protecció a la Infància i Adolescència.

MODALITAT

Autoformació. L´acció formativa es realitzarà amb el visionat d'unes píndoles formatives que es troben disponibles en la pàgina web de la Generalitat Valenciana, d'accés lliure. Aquestes accions formatives estan repartides en tres mòduls, depenent dels seus continguts i objectius.

Complementàriament es disposa del manual complet en la xarxa de la Generalitat, de lectura obligatòria prèvia a la visualització de les píndoles.

TEMPORALITZACIÓ I METODOLOGIA DE L'ACCIÓ FORMATIVA

L'alumnat pot accedir al seu contingut ajustant els temps a la seua disponibilitat, així com repetir el visionat de qualsevol píndola les vegades que considere necessari per a la seua assimilació.

És fonamental la lectura prèvia del manual, per a consolidar els coneixements de manera adequada. Cada píndola té una duració diferent i la seua elaboració ha sigut realitzada per diferents professionals, tots i totes elles participants a la revisió i adaptació de l'instrument Valora-CV.

Els dos primers blocs tenen un contingut eminentment teòric i el tercer és de contingut pràctic.

PROFESSORAT

  • Ignacia Arruabarrena Madariaga

Coordinadora tècnica i de formació. Universitat del País Basc UPV/EHU

  • Francisca Gadea Nadal. Treballadora social i sociòloga

Ajuntament d’Elx

  • José Guerrero Oliva. Psicòleg. Especialitat en psicologia clínica

Ajuntament d’Alcoi

  • Luisa Ortega Toledo. Psicòloga

Ajuntament de Castelló de la Plana

  • Vicente Ángel Barberá. Educador social

Ajuntament de Xirivella

CONTINGUTS

MÒDUL 1. CONTEXTUALITZACIÓ

MÒDUL 2. INTERVENCIÓ DEL SPVSS EN SITUACIONS DE DESPROTECCIÓ DE XXA

MÒDUL 3. FONAMENTS CONCEPTUALS I PROCEDIMENT D'APLICACIÓ DE L'INSTRUMENT VALORA-CV

MÒDUL 4. APLICACIÓ PRÀCTICA DE L’INSTRUMENT VALORA-COMUNITAT VALENCIANA

PRÒXIM CALENDARI DE FORMACIONS