ESTRATÈGIA

ESTRATÈGIA

ESTRATÈGIA VALENCIANA PER A LA IGUALTAT DE TRACTE, LA NO-DISCRIMINACIÓ I LA PREVENCIÓ DELS DELICTES D'ODI 2019-2024

L'Estratègia Valenciana per a la Igualtat de Tracte, la No-Discriminació i la Prevenció dels Delictes d'Odi 2019-2024 s'elaborà mitjançant un procés participatiu obert, a partir d'un informe elaborat per l'Institut de Drets Humans de la Universitat de València, celebrat entre el 17 de setembre de 2018 i el 19 de desembre de 2018.

Esta estratègia, estructurada en 6 línies estratègiques, 15 objectius i 95 actuacions, és un dels compromisos de l'Acord del Botànic i dóna compliment al disposat en el Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió Social (VICS).

DOCUMENT DE L'ESTRATÈGIA

INFORME DE SEGUIMENT 2019-2021

L'informe de seguiment 2019-2021 va ser aprovat per la Comissió Mixta per al desenvolupament de l'Estratègia Valenciana per a la Igualtat de Tracte, la No-Discriminació i la Prevenció de Delictes d'Odi 2019-2024 en la sessió celebrada el 23 de maig de 2022 i del qual és vaig reptar compte davant l'Observatori Valencià per a la Igualtat de Tracte, la No-Discriminació i la Prevenció de Delictes d'Odi en la seua sessió constitutiva de 16 de novembre de 2022.

El Ple del Consell de 23 de desembre de 2022 ratificà l'esmentat informe de seguiment, segons el qual l'Estratègia Valenciana per a la Igualtat de Tracte, la No-Discriminació i la Prevenció de Delictes d'Odi 2019-2024 compta amb quasi el 40% dels seues actuacions executades o en procés, la qual cosa suposa un avanç molt important en els dos últims anys, malgrat els circumstàncies de la pandèmia de la COVID-19 que han dificultat el seu desenvolupament.

INFORME D'AVALUACIÓ INTERMÈDIA 2019-2021

INFORME DE SEGUIMENT 2022

L'informe de seguiment de l'Estratègia, corresponent a l'exercici pressupostari 2022, va ser aprovat per l'Observatori Valencià per a la Igualtat de Tracte, la No Discriminació i la Prevenció dels Delictes d'Odi, en reunió celebrada el 30 de març de 2023.

INFORME DE SEGUIMENT 2022