Observatori Valencià per a la igualtat de tracte, la no discriminació i la prevenció dels delictes d'odi

Observatori Valencià per a la igualtat de tracte, la no discriminació i la prevenció dels delictes d'odi

CREACIÓ DE L'OBSERVATORI

DECRET 20/2022, de 4 de març, del Consell, de creació de l'Observatori valencià per a la igualtat de tracte, la no discriminació i la prevenció dels delictes d'odi.

CORRECCIÓ ERRORS DEL DECRET DE CREACIÓ

CORRECCIÓ d'errors del Decret 20/2022, de 4 de març, del Consell, de creació de l'Observatori valencià per a la igualtat de tracte, la no discriminació i la prevenció dels delictes d'odi

DESIGNACIÓ I SELECCIÓ DE VOCALIES SOCIALS

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableix el procediment de designació i selecció de vocalies de l'Observatori Valencià per a la Igualtat de Tracte, la no Discriminació i la Prevenció dels Delictes d'Odi.

CORRECCIÓ D'ERRORS

CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 26 de maig de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableix el procediment de designació i selecció de vocalies de l'Observatori Valencià per a la Igualtat de Tracte, la no Discriminació i la Prevenció dels Delictes d'Odi.

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES 

RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'acorda l'ampliació del termini per a la presentació de candidatures i avals a les vocalies socials de l'Observatori Valencià per a la Igualtat de Tracte, la no Discriminació i la Prevenció dels Delictes d'Odi

S'àmplia en cinc dies hàbils, fins al 28 de juny de 2022

ENLLAÇ PER A LA TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENTS DE SELECCIÓ DE VOCALIAS SOCIALS:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22611

NOMENAMENT DE VOCALIAS DE L'OBSERVATORI

RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual és nomenen els vocalies de l'Observatori Valencià per a la Igualtat de Tracte, la No Discriminació i la Prevenció dels Delictes d'Odi.