Organismes

processos oberts

Família i infància

PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 26/2018, DE 21 DE DECEMBRE, DE DRETS I GARANTIES DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA

INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 26/2018, DE 21 DE DECEMBRE, DE DRETS I GARANTIES DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA A TRAVÉS DE LA LLEI DE MESURES FISCALS, DE GESTIÓ...

Dependència

.