processos oberts

Igualtat en la Diversitat

TRÀMIT D'AUDIÈNCIA PÚBLICA PER A MODIFICAR LA LLEI LLEI 23/2018, DE 29 DE NOVEMBRE, DE LA GENERALITAT, D’IGUALTAT DE LES PERSONES LGTBI.

Amb data 15 de juliol de 2020 s'ha publicat en el DOGV la informació pública de la proposta de modificació de de la Llei 23/2018, de 29 de...

Igualtat en la Diversitat

TRÀMIT D'AUDIÈNCIA PÚBLICA PER A MODIFICAR LA LLEI 15/2008, DE 5 DE DESEMBRE, DE LA GENERALITAT, D'INTEGRACIÓ DE LES PERSONES IMMIGRANTS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Amb data 15 de juliol de 2020 s'ha publicat en el DOGV la informació pública de la proposta de modificació de de la Llei 15/2008, de 5 de...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Informació pública de l’avantprojecte de modificació de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana i de la Llei 9/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, de Regulació dels...

Pròximament es publicarà en el DOGV l'informació pública de l'avantprojecte de modificació de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Audiència i informació pública del projecte de decret de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, pel qual es regularà i aprovarà el mapa territorial dels serveis socials de la Comunitat Valenciana

IVAFIQ. Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat en Serveis Socials Audiència i informació pública del projecte de...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Informació pública del projecte d'Ordre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de beques de pràctiques professionals en la sotssecretaria

Havent-se substanciat la consulta pública prèvia a la redacció del projecte d'Ordre de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Informació pública del projecte de decret del Consell, de coordinació interadministrativa, de col·laboració financera entre les administracions públiques de la Comunitat Valenciana en matèria de serveis socials i de coordinació en els equips...

Havent-se substanciat la consulta pública prèvia a la redacció del projecte de decret del Consell, de coordinació interadministrativa, de...