Organismes

processos oberts

Família i infància

Projecte d'Orde de Bases de la concessió de subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil.

Anunci del tràmit d'audiència ciutadana del projecte d'Orde de Bases de la concessió de subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil. De...

Inclusió Social

INFORMACIÓ PÚBLICA DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI DEL VOLUNTARIAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

En compliment del que es disposa en l'article 14 i 16 de la Llei 4/2023, de 13 d'abril, de participació ciutadana i foment de l'associacionisme de la Comunitat Valenciana, amb l'objectiu de...

Família i infància

PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 26/2018, DE 21 DE DECEMBRE, DE DRETS I GARANTIES DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA

INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 26/2018, DE 21 DE DECEMBRE, DE DRETS I GARANTIES DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA A TRAVÉS DE LA LLEI DE MESURES FISCALS, DE GESTIÓ...

Dependència

.