Organismes

processos tancats

Persones Majors

Informació pública del projecte d’orde del premi «Bones pràctiques en centres residencials de persones majors»

Una vegada substanciada la consulta pública prèvia a la redacció del projecte d’ordre de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge per la qual s’establixen...

Persones Majors

INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE D'ORDRE DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE PROGRAMES DE TERCERA EDAT I ASSOCIACIONISME, PROGRAMES D'ACTUACIONS EN MALALTIES NEURODEGENERATIVES,...

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

INFORMACIÓ PÚBLICA DE L´AVANTPROJECTE DE LLEI VALENCIANA D’IGUALTAT DE GÈNERE

Amb data 10 de juny de 2022 s'ha publicat en el DOGV la informació pública de l'Avantprojecte de Llei valenciana d’igualtat de gènere. De conformitat amb el que estableix l'article 133.2 de la...

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE DE DECRET DEL CONSELL PEL QUAL ES REGULA LA QUALITAT DEL SISTEMA PÚBLIC VALENCIÀ DE SERVEIS SOCIALS

  Amb data 12 de juliol de 2022 s'ha publicat en el DOGV la informació pública del projecte de Decret del Consell pel qual és regula la Qualitat del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. De...

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

MODIFICACIO DE DIVERSOS ARTICLES DE LA LLEI 3/2019, DE 18 DE FEBRER, DE SERVEIS SOCIALS INCLUSIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN LA LLEI DE MESURES 2023

Taula comparativa de legislació proposta Llei de Mesures 2023 Amb data 20 de juny de 2022 s'ha publicat en el DOGV la informació pública de modificació de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la...

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

TRÀMIT D'AUDIÈNCIA PÚBLICA DEL PROJECTE DE DECRET DEL CONSELL PEL QUAL ES CREEN I REGULEN ELS COMITÉS D'ÈTICA DEL SISTEMA PÚBLIC VALENCIÀ DE SERVEIS SOCIALS.

Amb data 16 de desembre de 2021 s'ha publicat en el DOGV la informació pública del projecte de Decret del Consell pel qual es creen i regulen els Comités d'Ètica del Sistema Públic ValenciÀ de...

Família i infància

PROJECTE DE DECRET PEL QUAL ES MODIFICA EL DECRET 35/2021 I DEL DECRET 60/2021

INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE DE DECRET PEL QUAL ES MODIFICA EL DECRET 35/2021, DE 26 DE FEBRER, DEL CONSELL, DE REGULACIÓ DE L'ACOLLIMENT FAMILIAR I DEL DECRET 60/2021, DE 14 DE MAIG, DEL...

Diversitat

INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE DE DECRET DEL CONSELL PEL QUAL ES CREA EL CONSELL VALENCIÀ DE LES MIGRACIONS

Amb data 1 de juliol de 2021 s'ha publicat en el DOGV la informació pública del Projecte de Decret del Consell pel qual es crea el Consell Valencià de les Migracions. De conformitat amb el que...

— 20 articles per pàgina
Mostrant 1 - 20 de 51 resultats