processos tancats

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

INFORMACIÓ PÚBLICA DE L´AVANTPROJECTE DE LLEI VALENCIANA D’IGUALTAT DE GÈNERE

Amb data 10 de juny de 2022 s'ha publicat en el DOGV la informació pública de l'Avantprojecte de Llei valenciana d’igualtat de gènere. De conformitat amb el que estableix l'article 133.2 de la...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE DE DECRET DEL CONSELL PEL QUAL ES REGULA LA QUALITAT DEL SISTEMA PÚBLIC VALENCIÀ DE SERVEIS SOCIALS

  Amb data 12 de juliol de 2022 s'ha publicat en el DOGV la informació pública del projecte de Decret del Consell pel qual és regula la Qualitat del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. De...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

MODIFICACIO DE DIVERSOS ARTICLES DE LA LLEI 3/2019, DE 18 DE FEBRER, DE SERVEIS SOCIALS INCLUSIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA EN LA LLEI DE MESURES 2023

Taula comparativa de legislació proposta Llei de Mesures 2023 Amb data 20 de juny de 2022 s'ha publicat en el DOGV la informació pública de modificació de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

TRÀMIT D'AUDIÈNCIA PÚBLICA DEL PROJECTE DE DECRET DEL CONSELL PEL QUAL ES CREEN I REGULEN ELS COMITÉS D'ÈTICA DEL SISTEMA PÚBLIC VALENCIÀ DE SERVEIS SOCIALS.

Amb data 16 de desembre de 2021 s'ha publicat en el DOGV la informació pública del projecte de Decret del Consell pel qual es creen i regulen els Comités d'Ètica del Sistema Públic ValenciÀ de...

Infància

PROJECTE DE DECRET PEL QUAL ES MODIFICA EL DECRET 35/2021 I DEL DECRET 60/2021

INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE DE DECRET PEL QUAL ES MODIFICA EL DECRET 35/2021, DE 26 DE FEBRER, DEL CONSELL, DE REGULACIÓ DE L'ACOLLIMENT FAMILIAR I DEL DECRET 60/2021, DE 14 DE MAIG, DEL...

Igualtat en la Diversitat

INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE DE DECRET DEL CONSELL PEL QUAL ES CREA EL CONSELL VALENCIÀ DE LES MIGRACIONS

Amb data 1 de juliol de 2021 s'ha publicat en el DOGV la informació pública del Projecte de Decret del Consell pel qual es crea el Consell Valencià de les Migracions. De conformitat amb el que...

Igualtat en la Diversitat

TRÀMIT D'AUDIÈNCIA PÚBLICA PER A MODIFICAR LA LLEI LLEI 23/2018, DE 29 DE NOVEMBRE, DE LA GENERALITAT, D’IGUALTAT DE LES PERSONES LGTBI.

Amb data 15 de juliol de 2020 s'ha publicat en el DOGV la informació pública de la proposta de modificació de de la Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d'igualtat de les persones...

Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Tràmit d'audiència pública per a modificar l'Ordre 10/2018 de 11 d'octubre per la cual s'aproven les bases reguladores per a la creació dels premis Amparo Moreno Vañó

Amb data 11 de desembre de 2020 s'ha publicat en el DOGV la informació pública de la proposta de modificació de l'Ordre 10/2018, d'11 d'octubre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i...

Institut de les Dones

TRÀMIT D'AUDIÈNCIA PÚBLICA PER A MODIFICAR LA LLEI 9/2003, DE 2 D'ABRIL DE LA GENERALITAT PER A LA IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES

Amb data 7 de juliol de 2020 s'ha publicat en el DOGV la informació pública de l'avantprojecte de modificació de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i...

Institut de les Dones

TRÀMIT D'AUDIÈNCIA PÚBLICA DEL PROJECTE DE DECRET ../2020, DE .. DE 2020, DEL CONSELL, PEL QUAL ES CREA EL CONSELL VALENCIÀ DE LES DONES

Amb data 21 de gener de 2020 s'ha publicat en el DOGV la informació pública del Projecte de Decret del Consell, pel qual es crea el Consell Valencià de les Dones. De conformitat amb el que...

Igualtat en la Diversitat

AUDIÈNCIA I INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ DEL DECRET 5/2019, DE 25 DE GENER, PEL QUAL ES CREA EL CONSELL VALENCIÀ DEL POBLE GITANO

OBERTURA De conformitat amb el que estableix l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s'inicia l'obertura d'un...

— 20 articles per pàgina
Mostrant 1 - 20 de 43 resultats