Consell Valencià LGTBI

Ves enrere RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN LES CANDIDATURES A LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ LGTBI

RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL D'IGUALTAT EN LA DIVERSITAT, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN LES CANDIDATURES A LES VOCALIES DEL CONSELL VALENCIÀ LGTBI