Persones Majors Dependents

Persones Majors Dependents

El concert social en aquest àmbit contempla els següents recursos:

  • Centres d'atenció residencial a persones majors dependents.
  • Centres de dia per a persones majors dependents.

 
L'acció concertada en aquest sector ve regulada per les següents resolucions

Majors Dependents