Pagament Delegat

Pagament Delegat

MESA D'ACCIÓ CONCERTADA

El 14 de desembre de 2021 es constitueix la Mesa d'Acció Concertada del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, sent l'òrgan col·legiat de participació i instrument de coordinació i col·laboració en el desenvolupament d'acció concertada a la Comunitat Valenciana.

La taula d'acció de Concertada ve regulada en el DECRET 217/2022, de 16 de desembre, del Consell, pel qual es regulen el Consell Valencià d'Inclusió i Drets Socials, els consells locals i zonals d'inclusió, l'òrgan de concertació i l'Observatori del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

ACTES DE LA MESA D'ACCIÓ CONCERTADA