Persones amb Discapacitat

Persones amb Discapacitat

En aquest sector, es concerten places dels següents serveis:

 1. Serveis d'atenció precoç per a l'atenció de xiquets i xiquetes amb trastorn del desenvolupament o risc de patir-lo, de 0 a 6 anys.
 2. Serveis de centres de rehabilitació e integració social (CRIS) per a persones amb trastorn mental greu.
 3. Serveis de centres ocupacionals per a la integració soci-laboral de persones amb discapacitat.
 4. Serveis de centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual, física i orgànica.
 5. Serveis de centre de dia per a persones amb trastorn mental greu.
 6. Serveis de residències per a persones amb discapacitat intel·lectual, física i orgànica.
 7. Serveis de residències-centres específics per a malalts mentals crònics (CEEM).
 8. Serveis en habitatges tutelats per a persones amb discapacitat física o intel·lectual.
 9. Serveis en habitatges tutelats per a persones amb trastorn mental greu.


Aquests concerts venen regulats a través de les següents resolucions:

 • RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'atenció a persones amb diversitat funcional per al període 2020 (DOGV 8703, 23 de desembre de 2019).
 • RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social per a acollir-se al règim d'acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'atenció a persones amb diversitat funcional per al període 2020. (DOGV 8802, 30 d'abril de 2020) Amb la seua correcció d'errors de data 18 de maig de 2020.
 • RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol ampliar el règim d'acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'atenció a persones amb diversitat funcional per a l'any 2020(DOGV 8970, 07 de desembre de 2020).
 • RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroguen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'atenció a persones amb diversitat funcional per a l'any 2021(DOGV 8986, 30 de desembre de 2020).
 • RESOLUCIÓ de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroguen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'atenció a persones amb diversitat funcional per a l'any 2022

Acords d'acció social