Infància i Adolescència

Infància i Adolescència

En aquest sector, constitueix l'objecte específic de les convocatòries d'acció concertada, la concertació dels següents serveis:

 • Servei de centre d'acolliment residencial per a persones menors d'edat que es troben sota la guarda o tutela de la Generalitat.
 • Servei de centre socioeducatiu per al compliment de mesures judicials.
 • Servei de suport a l'emancipació i autonomia personal de joves ex-tutelats/as que hagen aconseguit la majoria d'edat.
 • Servei de punt de trobada familiar.
 • Servei d'actuacions tècniques destinades a sol·licitants d'adopció i famílies adoptives


Articulant-se a través de les següents resolucions:

 • Resolució de 28 de desembre de 2018, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2019 i 2020(DOGV Núm. 8467 de 18.01.2019) Correcció d'errors (DOGV 8714, de 10 de gener 2020)
 • Resolució de 6 d'agost de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, s'obri nou termini de la convocatòria dels acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2019 i 2020(DOGV Núm. 8609 de 08.08.2019).
 • Resolució 27 de setembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, s'obri un nou termini de la convocatòria dels acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2019 i 2020 (DOGV Núm. 8645 de 30.09.2019).  
 • Resolució de 17 de maig de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social per a acollir-se al règim d'acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2019 i 2020 (DOGV Núm. 8555 de 24.05.2020).
 • Resolució de 20 de setembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social per a acollir-se al règim d'acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2019 i 2020, que aprova l'acord d'acció concertada del servei de centre d'acolliment residencial amb quaranta places de programes de projecte migratori a la província d'Alacant amb l'entitat Fundació Antonio Moreno per a l'anualitat 2019(DOGV Núm. 8644 de 27.09.2019).
 • Resolució de 28 de novembre de 2019 (DOGV Núm. 8692 de 05.12.2019), de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social per a acollir-se al règim d'acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2019 i 2020, que aprova l'acord d'acció concertada i el concert de serveis i places de centres d'atenció social en el sector d'infància i adolescència que consten en l'annex I, així com els imports totals per als anys 2019 i 2020 corresponent.
 • Resolució de 27 de gener de 2020 (DOGV Núm. 8728 de 29.00.2020), de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual prorroga la Resolució 20 de setembre de 2019, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social per a acollir-se al règim d'acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2019 i 2020.
 • Resolució de 31 de març de 2020 (DOGV Núm. 8779 de 02.04.2020), de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroga la Resolució de 20 de setembre de 2019, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social per a acollir-se al règim d'acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2019 i 2020.
 • Resolució d'11 de juny de 2020 (DOGV Núm. 8834 de 15.06.20209, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroga la Resolució de 20 de setembre de 2019, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social per a acollir-se al règim d'acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2019 i 2020.
 • Resolució de 21 de setembre de 2020 (DOGV Núm. 8912 de 24.09.2020), de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroga la Resolució de 20 de setembre de 2019, per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social per a acollir-se al règim d'acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per als anys 2019 i 2020.
 • RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2020, la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroguen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials sector d'infància i adolescència per a l'any 2021.(DOGV 8982, 23 de desembre de 2020).


En aquest mateix sector, també trobem el servei de centre de dia per a persones menors d'edat en situacions de risc. Aquest tipus de servei té una doble tipologia, podem trobar: centres de suport convivencial i educatiu i centres d'inserció sociolaboral.

Articulant-se a través de les següents convocatòries:

 • Resolució de 18 de desembre de 2019 per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en li sector d'infància i adolescència per a l'any 2020. Servei de dins de dia per a persones menors d'edat en situacions de risc (DOGV 8702 de 20 de desembre de 2019), amb la seua correcció d'errors de data 10 de gener de 2020.
 • Resolució de 30 de març de 2020 per la qual es resol el procediment de selecció de sol·licituds d'entitats d'iniciativa social, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en li sector d'infància i adolescència per a l'any 2020. Servei de dins de dia per a persones menors d'edat en situacions de risc.(DOGV 8777 de 31 de març de 2020) Amb la seua correcció d'errors de data 28 d'abril de 2020.
 • RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroguen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per a l'any 2021: servei de centre de dia per a persones menors d'edat en situacions de risc.(DOGV 8981 de 22 de desembre de 2020)

Infància i Adolescència