Prestació professional

Prestació professional

Prestació professional

La prestació professional per a la inclusió social és inherent a la Renda Valenciana d'Inclusió.

Consistix en el conjunt de plans, itineraris, instruments, actuacions i prescripcions, de caràcter individual, familiar o grupal. Són elaborats, implementats, coordinats i avaluats per les persones professionals de servicis socials d'atenció primària. 

Requisits

Tindran dret a la prestació professional de la Renda Valenciana d'Inclusió totes aquelles persones amb residència efectiva en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana que siguen destinatàries de la RVI, perceptores de l'Ingrés Mínim Vital, de qualsevol prestació social d'ingressos mínims i persones en situació d'exclusió o vulnerabilitat social, independentment de la conformació de la seua unitat de convivència, que accepten lliure i voluntariamentemente esta prestació a través d'un acord d'inclusió.