Estructura

Estructura

  • SECRETARIA AUTONÒMICA D'ATENCIÓ PRIMARIA I SERVEIS SOCIALS

Responsable: Irene Gavidia Mir

  • DIRECCIÓ GENERAL D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BARRIS INCLUSIUS

Responsable: Mª José Cortell Simón

  • SUBDIRECCIÓ D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BARRIS INCLUIUS

Responsable: Marta Echevarría Llombart

  • SERVEI D'INCLUSIÓ SOCIAL, DESENVOLUPAMENT COMUNITARI I VOLUNTARIAT

Responsable: Elena Puig Reig

  • SERVEI DE PRESTACIONS INCLUSIVES

Responsable: Blanca Lozano Garde

  • SERVEI DE PROCEDIMENTS ESPECIALS DE RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ

Responsable: Pedro Luis Garcia de Torres

  • SERVEI DE GESTIÓ DE PROGRAMES EUROPEUS I ESTATALS

Responsable: Enriqueta Agulló Rodríguez