Visualització de contingut web

RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ

La Llei 19/2017, de 20 de novembre, de la Generalitat, de Renda Valenciana d'Inclusió garanteix un dret subjectiu que es concreta a través d'una prestació econòmica i/o una prestació professional per a realitzar un procés d'inclusió social dirigides a cobrir les necessitats bàsiques que garantisquen la qualitat de vida combatent l'exclusió i la vulnerabilitat social.

Renda Valenciana d'Inclusió (RVI)

Renda complementària d'ingressos per prestacions