Pensions no contributives

Pensions no contributives

Definició

L'Estat, per mitjà de la Seguretat Social la gestió del qual està transferida a la Comunitat Valenciana, assegura a tots els ciutadans en situació de jubilació o invalidesa i en estat de necessitat, una prestació econòmica, assistència medicofarmacèutica gratuïta i servicis socials complementaris, encara que no haja cotitzat o que s'haja fet de forma insuficient per a tindre dret a una pensió contributiva. 

Objectius

Proporcionen una prestació econòmica i una assistència medicofarmacèutica gratuïta, així com servicis socials complementaris a persones que no hagen cotitzat o que ho hagen fet de forma insuficient, o que es troben en situació d'invalidesa, o en estat de necessitat. 

Destinataris 

 1. Pensió no contributiva de jubilació:
  • Major de 65 anys en la data de la sol·licitud.
  • Residir legalment en territori espanyol i haver-ho fet durant 10 anys, entre l'edat de 16 anys i l'edat de meritació de la pensió, dels quals dos hauran de ser consecutivament i immediatament anteriors a la sol·licitud.
  • No tindre rendes o ingressos suficients. 
 2. Pensió no contributiva d'invalidesa:
  • Major de 18 anys i menor de 65, en la data de la sol·licitud.
  • Residir legalment en territori espanyol i haver-ho fet durant 5 anys, dels quals dos seran immediatament anteriors a la data de la sol·licitud.
  • Estar afectats per una minusvalidesa o malaltia crònica igual o superior al 65%.
  • No tindre rendes o ingressos suficients. 

Termini de presentació 

Durant tot l'any

Sol·licitud

- Sol·licitud PNC Jubilació

- Sol·licitud PNC Invalidesa

 

Normativa bàsica