Pensions assistencials (FAS)

Pensions assistencials (FAS)

Definició

Ajudes econòmiques individualitzades i de caràcter periòdic, a càrrec de l'assistència social, a persones majors de 65 anys en les ajudes per ancianitat i de 18 anys per a les de malaltia, i que no tenen mitjans econòmics per a la subsistència.

Al juliol de 1992 van ser suprimides i estan pròximes a extingir-se al ser aprovades per la Llei 26/1990, de 20 de desembre, les pensions no contributives.

Normativa bàsica