XARXA D'OFICINES PANGEA

XARXA D'OFICINES PANGEA

  • Definició:

La Xarxa Pangea és un instrument de coordinació de les polítiques d'atenció a les persones migrants amb les entitats locals de la Comunitat Valenciana que disposen d'oficines. Estan situades en les dependències dels ajuntaments i mancomunitats. Proporcionen atenció a les persones migrants que es troben en situació de necessitat social mitjançant actuacions d'informació, primer acolliment, mediació i acompanyament als serveis necessaris per a la seua autonomia i inclusió social. També desenvolupen projectes de promoció de la convivència i interculturalitat.

 A través del contracte-programa la Generalitat finança la contractació dels equips de serveis socials municipals de manera pluriennal. Dins dels serveis de l'atenció primària de caràcter bàsic es troba el d'Acció Comunitària, que inclouen les oficines d'atenció a persones migrants, Pangea
 
Enguany cal atindre's a les indicacions de la Clàusula 5a del contracte-programa:
 
- Fins al 31/10/21, haurà de justificar-se el 70% de la quantitat concedida.
 
- Fins al 31/1/22, es podrà justificar la resta de subvenció.
 
Ja es poden consultar les instruccions i models per a la justificació econòmica en aquest enllaç directe
 
 
Qualsevol dubte que excedisca al funcionament de l'oficina Pangea, dirigir-se a contratoprograma@gva.es

 

  • Instruccions justificació tècnica 2021

               .- Instruccions memòria estadística Pangea 2021

                .- Plantilla memòria estadística 2021

 

Enllaç per a aportació

El número d'expedient que l'entitat local té assignat ve a peu de pàgina del Contracte Programa signat (CPROG/2021/ núm. expte/codi província. Les oficines Pangea que estan incloses en el Contracte Programa d'Atenció Primària Bàsica, els números són els mateixos només canvien les lletres (*CPBAS/2021/núm. expte/codi província).

 
El termini màxim per a presentar totes dues memòries, la tècnica i l'estadística, serà el 31 de gener de 2022.
 
  • Memòries

Memòria 2019

Memòria 2020

  • Informes d'Estrangeria

.- Informe d'arrelament

.- Informe d'habitatge

.- Informe d'Esforç d'Integració