Actualitat

Residències per a persones majors

Definició Conjunt d'espais i serveis configurats com a agrupació d'unitats de convivència (mòduls) destinats a l'atenció integral i continuada de persones majors, promovent la seua autonomia i...

TAULES DE SOLIDARITAT LOCALS

Documents Guia orientativa per a les Taules de Solidaritat Locals.pdf