Actualitat

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PRÒRROGA DELS TÍTOLS DE FAMÍLIA MONOPARENTAL AMB MOTIU DE LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19.

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, valorada l'actual crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i la necessitat de garantir els drets de les famílies...

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PRÒRROGA DELS TÍTOLS DE FAMÍLIA NOMBROSA AMB MOTIU DE LA CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PER LA COVID-19

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, valorada l'actual crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i la necessitat de garantir els drets de les famílies nombroses,...

COVID-19 INSTRUCCIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS MUJER 24 HORAS

COVID-19 INSTRUCCIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS MUJER 24 HORAS POR COVID-19 /documents/610460/169698684/Instrucci%C3%B3%20centre+dona+24+h_firmado.pdf/01523738-1563-4748-9c90-ef395e447ccf

INSTRUCCIÓ SOBRE EL FUNCIONAMENT DELS CENTRES DONA 24 HORES PEL COVID-19

COVID-19 INSTRUCCIÓ SOBRE EL FUNCIONAMENT DELS CENTRES DONA 24 HORES PEL COVID-19 /documents/610460/169698684/Instrucci%C3%B3%20centre+dona+24+h_firmado.pdf/01523738-1563-4748-9c90-ef395e447ccf