Actualitat

Ves enrere REOBERTURA DEL PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE CANDIDATURES AL CONSELL VALENCIÀ DEL POBLE GITANO.

REOBERTURA DEL PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE CANDIDATURES AL CONSELL VALENCIÀ DEL POBLE GITANO.

Es publica la resolució del director general d'Igualtat en la Diversitat per la qual s'acorda obrir un nou termini de quinze dies hàbils, per a la presentació de candidatures per a cobrir les vocalies del Consell Valencià del Poble Gitano.

El termini estarà obert des del 15/06/2020 fins al 6/07/2020 (tots dos inclusivament).

La presentació serà exclusivament telemàtica en el cas de les quals es presenten en representació de les entitats, a través del següent enllaç:http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20652

En el cas de les candidatures individuals, es considera preferible la seua presentació telemàtica -utilitzant l'anterior enllaç- davant el context actual de funcionament dels registres públics. No obstant això, també podrà dirigir-se a la Direcció General d'Igualtat en la Diversitat i presentar-se en els llocs indicats en l'article 16.4 de la llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. A aquest últim cas se sol·licita la remissió d'una còpia de la candidatura presentada a l'adreça de correu electrònic diversitat_participacio@gva.es.

Les candidatures es presentaran en el model normalitzat associat al tràmit.