Actualitat

Ves enrere PUBLICACIÓ DEL LLISTAT DE PUNTUACIONS DESPRÉS DE LES ENTREVISTES DE LES BEQUES CONVOCADES PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LES DONES I PER LA IGUALTAT DE GÈNERE 2017

PUBLICACIÓ DEL LLISTAT DE PUNTUACIONS DESPRÉS DE LES ENTREVISTES DE LES BEQUES CONVOCADES PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LES DONES I PER LA IGUALTAT DE GÈNERE 2017

 

PUBLICACIÓ DEL LLISTAT DE PUNTUACIONS DESPRÉS DE LES ENTREVISTES DE LES BEQUES CONVOCADES PER LA DIRECCIÓ GENERAL DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE LES DONES I PER LA IGUALTAT DE GÈNERE 2017

 

 

 

En relació amb la convocatòria de beques, publicada el 6 d'octubre de 2017 en el DOGV número 8143, per mitjà de la Resolució de 27 de setembre de 2017 de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoca la concessió de 4 beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere, reunida la Comissió i finalitzat el procés de comprovació dels mèrits al·legats i la fase d'entrevistes, es publica el llistat de puntuacions obtingudes per les persones aspirants (Annex I), segons l'orde seguit en les entrevistes, i les persones proposades per a les beques en cada una de les categories.

Totes les persones entrevistades, disposaran d'un termini de deu dies hàbils per a formular les al·legacions que estimen oportunes, i que seran resoltes per la Comissió de Valoració.

Les al·legacions es presentaran telemàticament en el següent enllaç http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=16204&version=amp, a partir de l'endemà a la seua publicació en el web de la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere.

Llistat de puntuacions després de les entrevistes

Llistat definitiu

 

Llistat provisional

 

Link al·legacions al llistat provisional