Lluita contra la soledat no desitjada

Lluita contra la soledat no desitjada

La soledat no desitjada comporta un sentiment de tristesa i abandó que afecta la salut física i mental de les persones que la patixen.

L'Estratègia Valenciana d'Envelliment Actiu i Lluita contra la soledat no desitjada planteja la prevenció de situacions de soledat no desitjada entre les persones majors, establint com a objectius, entre altres:

  • Reduir el risc d'aïllament social
  • Afavorir el benestar emocional de les persones majors
  • Impulsar el diàleg i solidaritat entre persones de diferents generacions

Els programes per a persones majors, els Centres d'Envelliment Actiu, així com els cursos de formació per a professionals de serveis socials desenvolupen estos objectius amb la finalitat d'aconseguir un envelliment actiu i saludable.