Consell Valencià de Persones Majors

Consell Valencià de Persones Majors

Definició

El Consell Valencià de Persones Majors és un òrgan col·legiat, consultiu i assessor, adscrit a la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge que exercix les seues funcions amb autonomia orgànica i funcional.

El seu objecte és instrumentar la participació i col·laboració de les persones majors en la definició, aplicació, seguiment de la planificació i ordenació dels servicis que millor s'adeqüen a les seues necessitats. Així mateix, atén a la defensa dels seus drets i a la promoció del benestar del col·lectiu de persones majors.

 

 

 

Funcions

 • Definició, aplicació i seguiment de les polítiques d'atenció, inserció social i qualitat de vida dirigides al col·lectiu de persones majors.
 • Promoció de la participació activa de les persones majors en la vida social, política i cultural.
 • Foment del respecte i la protecció dels drets dels mateixos.
 • Canalitzar cap a l'administració de la Generalitat les iniciatives i demandes de les persones majors.
 • Assessorar i informar sobre les consultes formulades per les institucions públiques de la Comunitat Valenciana.
 • Conéixer i assessorar sobre la convocatòria de subvencions.
 • Proposar al president de la Generalitat la distinció de persones, entitats o institucions que siguen creditores de reconeixement per la seua labor en favor dels majors.
 • Col·laborar amb el moviment associatiu de les persones majors.
 • Proposar estudis i investigacions sobre la situació i qualitat de vida d'estes persones.
 • Informar sobre els projectes normatius que li siguen sotmesos a consulta.
 • Mantindre contactes i col·laborar amb òrgans anàlegs d'àmbit comarcal, regional, estatal i internacional.
 • Arreplegar i canalitzar iniciatives i suggeriments de persones i col·lectius no representats en el Consell.
 • Sensibilitzar a la societat en matèries d'interés per al col·lectiu de persones majors.
 • Impulsar la realització d'estudis i investigacions sobre qüestions relatives a l'envelliment, benestar social o millora dels servicis socials.

Contacte

CVPM@gva.es

Renovació del Consell Valencià de Persones Majors

Renovació del Consell Valencià de Persones Majors

Renovació Consell Valencià de Persones Majors

Resolució de 25 de juny de 2018, de la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual nomena vocals del Consell Valencià de Persones Majors, creat per la Llei 9/2004, de 7 de desembre.

Decret 20/2018, de 19 de setembre, del president de la Generalitat, pel qual nomena president del Consell Valencià de Pesones Majors.

Memòria del Consell Valencià de Persones Majors

Memòria del Consell Valencià de Persones Majors

Memòries d'activitats del Consell Valencià de Persones Majors corresponent als anys 2018 - 2019 i 2020 - 2022.