Normativa vigent

Normativa vigent

  • Decret 59/2019, de 12 d'abril, del Consell, d'ordenació del sistema públic valencià de serveis socials (DOGV núm. 8546 de 13 de juny de 2019).

  • Decret 27/2023, de 10 de març, del Consell, pel qual es regulen la tipologia i el funcionament dels centres, serveis i programes de serveis socials, i l’ordenació d’aquests  dins de l’estructura funcional, territorial i competencial del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials (DOGV núm. 9559 de 22 de març de 2023).

  • Ordre 3/2016, de 17 de febrer, de la Vicepresidència del Consell i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de places per a estades en balnearis de la Comunitat Valenciana (Programa Termalisme Valencià) (DOGV núm. 7727 de 24 de febrer de 2016).

  • Ordre 7/2016, de 7 d'abril, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions relatives al Programa Bo Respir i subvencions per a finançar estades en centres de dia per a persones dependents i en residències de la tercera edat (DOGV núm. 7758 de 12 d'abril de 2016).

  • Ordre 10/2016, de 2 de maig, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en matèria d'equipament per a centres de serveis socials especialitzats de persones majors  (DOGV núm. 7779 de 11 de maig de 2016).