Beques Pràctiques Professionals

Ordre de Bases

Ordre 1/2021 de 14 de gener de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en les direccions generals amb competències en matèria de serveis socials, dependència i persones majors (DOGV núm. 9001 de 20 de gener de 2021).

 
 

Convocatòria 2021

Resolució d'11 d'agost de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen cinc beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de Persones Majors (DOGV núm. 9170 de 9 de setembre de 2021).
 

Llistat provisional

 

Llistat valoració definitiva de mèrits presentats

 

Puntuació definitiva després de l'entrevista

 

  • Resolució de 30 de juny de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es publica l'adjudicació de cinc beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de Persones Majors (DOGV núm. 9377 de 7 de juliol de 2022).
  • Resolució de 21 d’abril de 2023, de la directora general de Persones Majors, per la qual s’acorda el nomenament de la persona substituta corresponent a la beca per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de Persones Majors (DOGV núm. 9591 de 9 de maig de 2023).
  • Resolució de 9 de juny de 2023, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroguen les beques concedides mitjançant la Resolució de 30 de juny de 2022, per la qual es publica l’adjudicació de cinc beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció General de Persones Majors (DOGV núm. 9629 de 30 de juny de 2023).