Període de programació 2021-2027

Període de programació 2021-2027

Els treballs de programació per al període 2021-2027 del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) Comunitat Valenciana i Fons Social Europeu Plus (FSE+) Comunitat Valenciana contemplen fonamentalment l'elaboració de l'Acord d'Associació i els Programes.

L'Acord d'Associació (AA) és un document de caràcter estratègic, elaborat per cadascun dels Estats membres, i que recull el plantejament bàsic i les prioritats d'inversió de FEDER, del Fons Social Europeu Plus (FSE+), del Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura (FEMPA), i del Fons de Transició Justa (FTJ), atenent el que es disposa en el Reglament de Disposicions Comunes (Reglament (UE) 2021/1060).

Objectius dels Fons

L'article 5 del Reglament de Disposicions Comunes estableix que el FEDER i el FSE+ en el període de programació 2021-2027 han de donar suport als següents cinc Objectius Polítics (article 5):

  • OP 1. Una Europa més competitiva i intel·ligent, promovent una transformació econòmica innovadora i intel·ligent i una connectivitat regional a les tecnologies de la informació i de les comunicacions.
  • OP 2. Una Europa més verda, baixa en carboni, en transició cap a una economia amb zero emissions netes de carboni i resilient, promovent una transició energètica neta i equitativa, la inversió verda i blava, l'economia circular, la mitigació i adaptació al canvi climàtic, la prevenció i gestió de riscos i la mobilitat urbana sostenible.
  • OP 3. Una Europa més connectada, millorant la mobilitat.
  • OP 4. Una Europa més social i inclusiva, per mitjà de l'aplicació del Pilar Europeu de Drets Socials.
  • OP 5. Una Europa més pròxima als ciutadans, fomentant el desenvolupament integrat i sostenible de tota mena de territoris i iniciatives locals.

El FEDER Comunitat Valenciana 2021-2027 i el FSE+ Comunitat Valenciana 2021-2027 contribuiran a reforçar en el nostre territori la cohesió econòmica, social i territorial de la Unió Europea perseguint dos objectius:

  • La inversió en creixement i ocupació, orientada a enfortir el mercat laboral i les economies regionals a través del FEDER i FSE+;
  • La cooperació territorial europea, orientada a reforçar la cooperació transfronterera, transnacional i interregional dins de la Unió a través de FEDER (Interreg)

La regulació bàsica es troba recollida en el Reglament de Disposicions Comunes (Reglament (UE) 2021/1060) i cada Fons compta amb una reglamentació específica: FSE+ (Reglament (UE) 2021/1057) i FEDER (Reglament (UE) 2021/1058).

Grups de regions

El Reglament de Disposicions Comunes en el seu article 108 categoritza les regions en tres grups atenent el seu PIB per càpita en relació amb el de la mitjana UE-27

  • Regions menys desenvolupades: regions el PIB de les quals per càpita és menor que el 75% de la mitjana de la UE 27. (A Espanya serien les Comunitats Autònomes d'Andalusia, Castella-la Manxa, Ceuta, Extremadura i Melilla)
  • Regions en transició: regions el PIB de les quals per càpita es troba entre el 75% i el 100% de la mitjana UE 27. (Astúries, Balears, Canàries, Cantàbria, Castella Lleó, Galícia, La Rioja, Múrcia, Comunitat Valenciana).
  • Regions més desenvolupades: regions el PIB de les quals per càpita és major que el 100% de la mitjana UE27. (Aragó, Catalunya, Navarra, Madrid, País Basc).

La Comissió Europea va aprovar el 18 de novembre de 2022 l'Acord d'Associació per a Espanya 2021-2027.