IRPF

IRPF

La Sentència del Tribunal Constitucional 9/2017, de 19 de gener, va declarar inconstitucional el model de gestió i concessió d'ajudes públiques derivat del programa de l'assignació tributària de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Per tal de complir aquesta sentència, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, en col·laboració amb les entitats del tercer sector i amb l'acord previ amb les comunitats autònomes i ciutats amb estatut d'autonomia, ha dissenyat un nou sistema basat en l'existència de dos trams: un estatal i un altres autonòmic, ajustat a l'ordre de distribució de competències entre l'Estat i les comunitats autònomes.

En aquest espai es publicarà tota la informació relacionada amb el tram autonòmic en la Comunitat Valenciana.