Convocatòria pública

Convocatòria pública

ACCIÓ COMUNITÀRIA

 

2023

 

Aquest tràmit també estarà disponible en l'enllaç següent:  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20414&version=amp

 

 

 

2022

 

 

 

Justificació de la Subvenció

 

 

VOLUNTARIAT

 

2023

 

Aquest tràmit també estarà disponible en l'enllaç següent:  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17154&version=amp

 

 

2022

 

 

 

 

Justificació de la Subvenció


 

PLANS MUNICIPALS D'INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL.